1. Inleiding

De wet vereenvoudiging Beslagvrije voet (vBVV) maakt deel uit van het Actieplan Brede Schuldenaanpak en is een van de maatregelen waarvoor het Ministerie van SZW verantwoordelijk is.

De beslagvrije voet geeft inzicht hoeveel beslagleggers nog kunnen innen van de burger die hen geld schuldig is. Belangrijk, want ook mensen met schulden bij wie er beslag gelegd gaat worden op het loon of de uitkering moeten geld overhouden om van te leven.

BKWI heeft samen met Stichting Inlichtingenbureau (IB) vanuit het ministerie van SZW de opdracht gekregen om een centrale voorziening vBVV voor de basisberekening van de beslagvrije voet te ontwikkelen.

BKWI is gevraagd om te doen waar zij goed in is, het ontwikkelen van het transport van de gegevens voor de centrale voorziening. Hierdoor wordt berichtenuitwisseling met de bronnen BRP en UWV en berichtenuitwisseling met de beslagleggende organisaties SVB, LBIO en CJIB mogelijk gemaakt (A-to-A koppeling).

Het IB heeft de rekentool ontwikkelt en een portaal voor gemeenten en waterschappen. Gemeenten en waterschappen kunnen gebruik maken van de portaal en/of de A-to-A koppeling.

De centrale voorziening maakt gegevensuitwisseling tussen de schuldeisers mogelijk en zorgt er zo voor dat burgers met schulden minder informatie zelf hoeven aan te leveren. Ook zorgt de centrale voorziening dat de beslagvrije voet op een eenduidige wijze vastgesteld wordt.

In dit document is beschreven welke stappen moeten worden ondernomen om gebruik te kunnen gaan maken van de A-to-A koppeling voor de uitvoering van de vBVV.