Een kijkje in de keuken bij BKWI: Suwidesk

20 mrt 2024
BKWI: Vier letters die staan voor Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen. Maar wat doen we eigenlijk bij BKWI? Daarom vanaf nu regelmatig een kijkje in de keuken bij BKWI. Dit keer geven applicatiebeheerder Siebren Tams en Service Support medewerker Reinier Bakker een kijkje in de keuken bij de Suwidesk.

Bij de Suwidesk werken naast Siebren en Reinier nog drie applicatiebeheerders (Marco, René en Ernest) en twee Service Support medewerkers (Kadir en Solange).

Hoe zijn jullie bij BKWI terecht gekomen?

Siebren: Ik was in eerste instantie ingehuurd voor een tijdelijke klus voor het uitleveren van nieuwe laptops aan de medewerkers van BKWI. Ik ben vervolgens blijven hangen en taken van de Service Support gaan uitvoeren. Uiteindelijk was er een vacature voor applicatiebeheerder waar ik mij voor aangeboden heb en zodoende ben ik nu applicatiebeheerder bij de Suwidesk.

Reinier: In 2017 was er een WOB verzoek gedaan door de Telegraaf. Bij dat WOB verzoek werd gevraagd om de namen van alle contactpersonen van Suwinet-Inkijk. Om deze informatie in het juiste formaat te kunnen opleveren werden er uitzendkrachten ingehuurd die kennis hadden van MS-Excel. Ik was een van de twee gelukkigen die deze taak mochten uitvoeren. Tijdens het werken aan deze opdracht hoorde ik dat de Suwidesk mensen zocht voor de functie Support medewerker. Ik heb vervolgens op deze vacature gesolliciteerd en nu werk ik al 7 jaar bij BKWI.

Kunnen jullie in het kort vertellen wat de Suwidesk doet?

De Suwidesk is een servicedesk voor overheidsinstanties die gebruikmaken van alle producten die het BKWI levert. Wij beantwoorden bijvoorbeeld vragen over het gebruik van Suwinet-Inkijk, Suwinet-Inlezen, Suwinet-Mail, het WIS-portaal en over het leveren van de gegevens voor de berekening van de BVV. Wij zijn het aanspreekpunt op administratief en technisch vlak als er  vragen zijn rondom alles van Suwinet.

Waarvoor kan men bij jullie terecht?

Onder andere  voor het aanmelden van contactpersonen van gemeenten en overheidsinstanties, voor het resetten van wachtwoorden, voor technische storingen, vragen over de inhoud van zoekresultaten in Suwinet-Inkijk, rapportages, toekennen van autorisaties, de WIS-module enz.

Daarnaast beheren wij ook de kantoorautomatisering binnen BKWI. Dat houdt in dat wij laptops en telefoons installeren en uitleveren, troubleshooten enz.

Wat is jullie rol hierin bij BKWI?

Gebruikers van Suwinet kunnen bellen of mailen waarbij de Service Support medewerkers het eerste aanspreekpunt zijn en als het kan direct de vragen beantwoorden. Voor ingewikkeldere vragen of issues die niet direct op te lossen zijn, worden de applicatiebeheerders ingezet. Zij onderhouden de contacten met andere afdelingen binnen BKWI die zich ook met de issues die binnenkomen moeten bezig houden.

Wat zijn de uitdagingen hierbij?

Een belangrijk aspect hierbij is het samenwerken met andere afdelingen. Als er bijvoorbeeld aanpassingen in de software nodig zijn, dan dient er met een ontwikkelteam samengewerkt te worden. Details zijn belangrijk hierin. Het ontwikkelteam heeft de verwachting dat wij zo precies als mogelijk de issues doorgeven en wij van de Suwidesk verwachten weer dat het ontwikkelteam de issues zo adequaat en binnen een acceptabele tijd oplost.

Wat zijn de plannen voor de komende tijd?

We proberen ons als Suwidesk altijd te verbeteren, zowel betreft onze werkzaamheden als de samenwerking met elkaar. We hebben net weer een ‘Disney sessie’ gehad waarbij ieder mocht opschrijven wat we graag verbeterd zien worden.   

Lees ook: