Een kijkje in de keuken bij BKWI

19 jul 2023
BKWI: Vier letters die staan voor Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen. Maar wat doen we eigenlijk bij BKWI? Daarom vanaf nu regelmatig een kijkje in de keuken bij BKWI. Ontwerper Philip Plenckers en Product owner Toïne Haverkamp trappen de reeks af.

Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan?

Philip: Ik ben Philip Plenckers. Ik werk al lang als ontwikkelaar. Eerst in de financiële sector, bij Graydon. Daarna vooral in de consultancy en bij een software ontwikkelaar. Daar heb ik in verschillende rollen gewerkt, architect, business analist en functioneel ontwerper. En vanaf mei werk ik bij BKWI als ontwerper.

Toïne: En ik ben Toïne Haverkamp. Ik ben van huis uit IT jurist. Eerst werkte ik bij een IT leverancier. Daar heb ik veel geleerd, met klanten schakelen en het aansturen van een ontwikkelteam. Daarna heb ik de stap gemaakt om wat breder te gaan werken als projectleider bij de Universiteit Leiden, daar ben ik doorgegroeid naar programmamanager.

Ik had al langer de wens om als zelfstandige te gaan werken. Dat heb ik gerealiseerd en mijn eerste opdracht lag bij de VNG. Daar heb ik gewerkt aan een uitwisselingsmechanisme. Na oplevering hiervan ben ik bij BKWI terecht gekomen waar ik sinds kort werk als Product owner.

Waar werken jullie aan bij BKWI?

Toine: We maken het aansluitproces voor nieuwe gebruikers van onze applicatie Suwinet inlezen sneller. Onze klanten, zoals SVB, UWV en gemeenten gebruiken Suwinet Inlezen om gegevens op een veilige en efficiënte manier in hun eigen systemen ‘in te lezen’.

Op die manier kunnen bijvoorbeeld aanvraagformulieren voor uitkeringen vooringevuld worden met de gegevens die we als overheid al ter beschikking hebben. Iemand die een uitkering aanvraagt hoeft daardoor minder zelf in te vullen.

Philip: We maken het voor onze klanten makkelijk om via verschillende moderne protocollen aan te sluiten. We bouwen als het ware een voordeur voor onze applicatie waarin je via verschillende protocollen binnen kunt komen.

Parallel hieraan voeren we een klantreis uit om in kaart te brengen waar we het aansluitproces voor onze klant kunnen verbeteren. Daar hebben we bij BKWI tot nu toe eigenlijk niet echt zicht op. De klantreis moet duidelijk maken waar de knelpunten zitten. Zitten de knelpunten in de techniek? Of in de juridische randvoorwaarden? En liggen die knelpunten bij ons? Of bij externe partners? Met deze klantreis kunnen we verbeteringen doorvoeren.

En wat levert dat op?

Philip: Het doel is om het voor onze klanten, zoals de SVB, sneller een aansluiting te kunnen realiseren. Daarmee kunnen de kosten omlaag gaan en wordt onze dienstverlening laagdrempeliger. Zo kunnen we makkelijker gegevens uitwisselen. En daarmee kunnen onze afnemers zoals SVB snellere en betere dienstverlening aan de burgers realiseren.

Wat maakt dit werk uitdagend voor jullie?

Toine: vanuit maatschappelijk oogpunt is dit mooi, je zorgt er mede voor dat burgers op een goede manier hun uitkering kunnen ontvangen. En ik werk bij BKWI in een organisatie die bereid is te veranderen. Het is een kleine club waar je ook invloed hebt.

Zo kon ik na twee maanden werken al een voorstel doen om onze sprint reviews te verbeteren. Dat voorstel is ook overgenomen. Ik zie kansen en krijg de mogelijkheid om daaraan te werken. Dat maakt het voor mij fijn. En tegelijk zie ik nog genoeg uitdagingen om bij BKWI dingen te verbeteren.

Philip: Voor mij is dat grotendeels hetzelfde. Het is leuk om het sociaal domein te werken, het is een mooie omgeving. Het is niet altijd het meest makkelijk maar bij BKWI krijg je veel vrijheid om je werk op de manier in te vullen waarvan je denkt dat je de meeste waarde toevoegt. Ik heb niet een heel nauw omschreven functie, die vrijheid is fantastisch.