Rechten Security Officer voor Suwinet uitgebreid

14 jul 2023
Vanaf heden is er een belangrijke wijziging in de rechten van een Security Officer voor Suwinet (SOS) van toepassing.

Deze persoon is vanaf nu namelijk gemachtigd om het aanmeld- en wijzigingsformulier voor een Gemandateerde of Applicatiebeheerder te ondertekenen in plaats van het college B&W, gemeentesecretaris of Raad van Bestuur/Directie​.

Dit draagt bij aan het verhogen van de snelheid van het aanmeldproces aangezien het verkrijgen van een handtekening soms tijdrovend kan zijn.
 
Voor het aanmelden van een (nieuwe) SOS moet het aanmeldformulier wél ondertekend worden door het college B&W, gemeentesecretaris of de Raad van Bestuur/Directie​.
 
In de praktijk komt het voor dat de bij BKWI aangemelde applicatiebeheerder, gemandateerde en/of SOS dezelfde persoon zijn. Een dergelijke aanmelding kan door BKWI niet in behandeling worden genomen in verband met de verplichte functiescheiding (BIO-overheidsmaatregel 6.1.2.1). De Suwidesk controleert hierop en zal in deze gevallen contact opnemen.