Veiligstellen toegang Suwinet-Inkijk bij migratie URL’s

28 jun 2023
Alle aangesloten partijen moeten controleren, en indien nodig, aanpassingen doen om het gebruik van Suwinet-Inkijk via de nieuwe toegang veilig te stellen voor hun medewerkers. BKWI heeft een wijziging ingediend bij de ketenpartijen om al haar diensten eenduidig aan te gaan bieden onder het domein suwi.net via Diginetwerk. Aan de applicaties (Suwinet-Inkijk en WIS portaal) wijzigt inhoudelijk niets. De wijze van toegang wijzigt wel, namelijk het ‘adres’ (de URL) dat gebruikt wordt.

Deze wijziging heeft BKWI ingediend om al haar diensten eenduidig aan te gaan bieden onder het domein suwi.net en via Diginetwerk. BKWI realiseert hiermee veiligere communicatie en voldoet hiermee aan de geldende overheidsstandaarden, zoals gepubliceerd op Diginetwerk - NORA Online.

Aan de applicaties (Suwinet-Inkijk en WIS portaal) wijzigt inhoudelijk niets. De wijze van toegang wijzigt wel, namelijk het 'webadres' (de URL) dat gebruikt wordt. En hiermee de netwerkroute naar Suwinet-Inkijk en het WIS-portaal.

Aangesloten partijen dienen het volgende te doen:

  • Controleren welke webadressen worden gebruikt;
  • Indien nodig aanpassen van de aangeboden bookmarks, snelkoppelingen en/of tegels, die toegang bieden tot Suwinet-Inkijk en WIS portaal;
  • Inlichten van (individuele) gebruikers over deze nieuwe webadressen. Mogelijk hebben gebruikers hun eigen bookmarks ingesteld;
  • Mogelijk het aanpassen van netwerk routeringen. De nieuwe verkeersstroom gaat over Diginetwerk.

Gevolg van deze wijziging is dat BKWI de directe verbinding met Gemnet vanaf 1 december 2023 niet meer nodig zal hebben en deze zal beëindigen. Al de BKWI-diensten levert BKWI dan enkel nog via Diginetwerk.

Migratie periode

De migratie periode loopt tot en met 30 november 2023.

Organisaties kunnen direct starten met de controles, voorbereidingen en het doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen. Alle webadressen onder suwi.net worden al aangeboden. Men kan daar direct gebruik van maken.

De oude webadressen en daarbij horende IP-adressen blijven tot en met 30 november 2023 beschikbaar. Dit geeft de aangesloten partijen de tijd om, mogelijk samen met hun ICT-leverancier en koppelnetwerk-beheerder, de noodzakelijke wijzigingen door te voeren.

Inhoudelijk

De migratie behelst minimaal het omzetten van de URL’s. Mogelijk dienen organisaties ook de routering binnen hun netwerk hiervoor aan te passen.

Migratie URL’s

De te migreren URL’s staan hieronder opgesomd.

  • deze dienen aangepast te worden in de aan gebruikers aangeboden bookmarks, snelkoppelingen en/of tegels;
  • en individuele gebruikers dienen ingelicht te worden. Mogelijk hebben zij hun eigen bookmarks ingesteld;
  • aangesloten organisaties die federatief inloggen zullen ook hun URL’s moeten aanpassen.

Suwinet-Inkijk (Classic) gaat naar https://inkijk.prd.suwi.net (was https://suwinet-inkijk-productie.suwinet.nl) in productie.

In de KIT (Acceptatie) wordt het https://inkijk.kit.suwi.net (was https://suwinet-inkijk-integratietest.suwinet.nl)

Suwinet-Inkijk (Upgrade) gaat naar https://inkijk.prd.suwi.net/inkijk/ (was https://suwinet-inkijk-productie.suwinet.nl/inkijk/) in productie.

In de KIT (Acceptatie) wordt het https://inkijk.kit.suwi.net/inkijk/ (was https://suwinet-inkijk-integratietest.suwinet.nl/inkijk/)

Suwinet-Autorisatie (WIS portaal) gaat naar https://wis.prd.suwi.net (was https://wis-productie.suwinet.nl) in productie

In de KIT (Acceptatie) wordt het https://wis.kit.suwi.net (was https://wis-integratietest.suwinet.nl)

Suwinet-Inkijk (Demo) gaat naar https://inkijk.demo.bkwi.nl (was https://suwinet-inkijk-demo.suwinet.nl/)

Test uw verbinding

Controleer of uw routering voor Diginetwerk al correct is ingesteld.

Kunt u via uw browser, wanneer u ingelogd bent op uw bedrijfsnetwerk, https://inkijk.prd.suwi.net bereiken? Dan kun u de onderstaande toelichting negeren. U hoeft dan alleen de URL’s op uw werkstations aan te passen.

Aanpassing routering

URL’s worden vertaald naar IP-adressen. Voor de vertaling van URL naar IP-adres worden Domain Name Servers (DNS) ingezet. Elke aangesloten organisatie kan dit op zijn eigen wijze hebben ingericht; publiek DNS, DNS van het koppelnetwerk waarop men is aangesloten, etc.

De URL’s die onder suwi.net vallen worden vertaald naar IP-adressen onder de Diginetwerk IP-range. Deze suwi.net URL’s zijn opgenomen in publiek DNS.

De IP-adressen uit de IP-range van suwinet.nl komen, net als de bijbehorende URL’s, te vervallen.

De aangesloten organisaties dienen dan ook te controleren of de DNS services de URL’s correct vertalen én zij dienen te controleren of dit verkeer correct gerouteerd wordt.

Het kan betekenen dat aangesloten organisaties hun routeringsregels en firewall-instellingen binnen hun netwerk aan dienen te passen om het verkeer juist te laten verlopen.

Applicatiebeheerders van de aangesloten partijen zijn per mail geïnformeerd over deze wijziging.