Een kijkje in de keuken bij BKWI: BKWI Scrum Masters

06 nov 2023
BKWI: Vier letters die staan voor Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen. Maar wat doen we eigenlijk bij BKWI? Daarom vanaf nu regelmatig een kijkje in de keuken bij BKWI. Dit keer een kijkje in de keuken bij de drie Scrum Masters van BKWI; Brenda van Kuipers, Dennis Sohier en Mark Oosterbroek.

Hoe zijn jullie eigenlijk bij BKWI terecht gekomen?

Dennis: Ik kende BKWI vanuit mijn vorige baan bij de GSD Heerhugowaard, waar ik samen met enkele (oud) BKWI’ers aan de implementatie van het Digitaal klantdossier heb gewerkt. Mede door hun enthousiasme heb ik in 2008 gesolliciteerd bij BKWI op de vacature van projectleider.

Toen ergens in 2014 een collega mij een klein, compact boekje gaf over de werking van Scrum, was mijn nieuwsgierigheid gewekt en ben ik me daar verder in gaan verdiepen. Samen met mijn collega projectleiders heb ik stapje voor stapje de agile werkwijze bij BKWI geïntroduceerd en verder uitgebouwd.

Eerst bij de ontwikkelteams en later ook in de rest van de organisatie. In 2019 heb ik de stap gemaakt naar fulltime Scrum Master en dat doe ik, inmiddels samen met Brenda en Mark, nog steeds met veel plezier.

Brenda: Eigenlijk heel simpel. Via LinkedIn zag ik een vacature voorbijkomen bij BKWI. Daar werd ik enthousiast van en toen heb ik meteen gesolliciteerd. Snel daarna mocht ik op gesprek komen en nog tijdens het gesprek werd ik al aangenomen. Je snapt dat ik daar niet lang over na hoefde te denken, dat ze zoveel vertrouwen in je hebben, daar wil je toch gewoon werken! Maar bij dat vertrouwen tijdens het gesprek is het niet gebleven, ik ervaar dat eigenlijk elke dag in mijn werk. 

Mark: Ik ben via Dennis bij BKWI terechtgekomen. Ik werkte drie jaar binnen UWV als Scrum Master / Agile Coach. Ik kwam toevallig in contact met Dennis om kennis te delen over PI meetings (kwartaalplanning). Dit contact was erg goed en toen er een Scrum Master plek vrijkwam, heeft Dennis mij gevraagd of BKWI niets voor mij was. Na een leuk gesprek met Dennis en andere BKWI’ers mocht ik als Scrum Master aan de slag bij BKWI.

Kunnen jullie in het kort vertellen wat agile werken is?

Doel van agile werken is het leveren van (maximale) waarde voor de klant, in nauwe samenwerking met die klant. Dat klinkt misschien wat zakelijk, maar dat is het niet. Bij agile gaat het vooral om de manier waarop we dingen doen.

Agile werken kan namelijk alleen met gemotiveerde medewerkers en teams die op basis van vertrouwen, openheid en respect met elkaar samenwerken. Dat is het ‘kloppend hart’ van agile en daar zitten de kansen en mogelijkheden om te groeien. Als individu maar ook als organisatie.

Tegelijkertijd is dat ook de grootste uitdaging. Agile werken is geen trucje of proces dat je even uit een boekje leert en direct (goed) doet. Het is leren door ervaring. Open staan voor verandering en durven experimenteren. Leren door te doen, fouten te maken, aan te passen en weer verder te gaan. Dat vraagt lef. Maar het brengt ook veel voldoening.

Dennis vertelt: Mij helpt het om mezelf (en anderen) regelmatig de vraag te stellen: is het nog zinvol waar je mee bezig bent? Wat is de meerwaarde en kan het niet anders, slimmer of beter? Focus op zaken die ertoe doen en skip de ‘waste’ (zaken die niets of weinig toevoegen).

Dat kan op ieder vlak en is niet alleen voorbehouden voor ontwikkelteams. Welke vorm je hiervoor ook kiest, de agile mindset kan op ieder gebied worden toegepast.

Wat is jullie rol hierin bij BKWI?

Mark: Wij inspireren, motiveren en faciliteren, zowel losse teams maar ook de organisatie als geheel. We zoeken verbinding tussen teams, afdelingen en zelfs daarbuiten. Het draait vooral om verbinding en empowerment; anderen in staat stellen het beste uit zichzelf te halen op persoonlijk vlak, in teamverband en als organisatie. Dit doen wij dagelijks door als Scrum Masters samen met onze teams te groeien naar meer zelforganisatie.

Brenda: Als je stil staat, dan gaat iedereen je voorbij. Je wilt als persoon meegaan in de veranderingen. Dit geldt ook voor teams en organisaties. Wil je kunnen acteren in een steeds snel veranderende wereld, dan moet je wel wendbaar zijn. Als persoon, als team en als organisatie.

Wat zijn de uitdagingen hierbij?

De uitdaging is om de met de echte klant samen te werken om tot echt waardevolle producten te komen. Met andere woorden, hoe verbinden we de voorkant (opdrachtgevers) met de achterkant (ontwikkelaars). Doen we echt waar de klant op zit te wachten, halen we de juiste feedback op met als doel om dingen beter, sneller voor elkaar te krijgen.

Mensen bewegen om te doen in plaats van eerst alles in detail te beschrijven.

Het doorvoeren van veranderingen die bijdragen aan een effectievere samenwerking. Dit vraagt soms een lange adem. Het is telkens kijken naar wat er goed en wat niet goed gaat, leren van onze fouten en het vermogen van personen, teams en de organisatie om zich hieraan aan te passen.

We houden ook rekening met het gegeven dat een deel van de buitenwereld (nog) niet Agile denkt. Dennis geeft aan dat het niet het doel is om de buitenwereld te veranderen. Maar we kunnen wel uitleggen hoe wij werken en wat wij hierbij nodig hebben.

Dit kan door ze actief te betrekken in onze manier van werken, laten zien wat we doen en wat wij hierbij van de buitenwereld verwachten. Dit vraagt om een soort partnership in plaats van opdrachtgeverschap, waarbij we Business en IT bij elkaar brengen.

Wat zijn jullie plannen voor de komende tijd?

Een tijdje terug hebben wij Scrummasters een heisessie gehouden. Een erg nuttige en zinvol dag waar wij samen ons "Masterplan" hebben bedacht. Hierin staan verschillende onderwerpen waar wij ons aandacht op willen richten de komende tijd. Denk hierbij aan: Autonomie, Responsief zijn (inspelen op verandering), Alignment, Eigenaarschap en daadwerkelijk Waarde leveren.  

Mark geeft aan dat Agile werken is geen doel op zich is, het is een gedachtengoed dat mensen helpt bij het organiseren van hun werkzaamheden. Door van begin tot eind iedereen te betrekken in het (ontwikkel)proces, zaken stapje voor stapje aan te pakken.

Het gewoon doen (de eerste stap zetten) in plaats van te wachten totdat alles vooraf voor iedereen duidelijk is, en gaandeweg ontdekken wat goed is of niet goed is, daar willen wij binnen de gehele organisatie aan werken.

En dit kan alleen als mensen zich veilig voelen binnen een organisatie (op elk niveau), zich durven uit te spreken, zich durven te committeren en eigenaarschap nemen zodat de weg naar mooie resultaten mogelijk is.

Dit is een continu doorlopend proces, waar we niet alleen met z’n drieën, maar met de heel BKWI aan werken om zo goed mogelijke klantwaarde op te leveren!

Lees ook: