Een kijkje in de keuken bij BKWI: Team Rapportage

28 aug 2023
BKWI: Vier letters die staan voor Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen. Maar wat doen we eigenlijk bij BKWI? Daarom vanaf nu regelmatig een kijkje in de keuken bij BKWI. Dit keer een kijkje in de keuken bij het Rapportageteam van BKWI, oftewel Eric Houtenbos en Richard Rovers.

Hoe zijn jullie eigenlijk bij BKWI terecht gekomen?

Eric Houtenbos: Na de middelbare school ben ik naar de grafische school gegaan en drukker geworden. Na een aantal jaren achter een machine in een overall met oordoppen in bedacht ik dat dit niet mijn droombaan was. Toen ben ik in de avonduren weer naar school gegaan en later gaan werken als programmeur.

Het was de tijd dat de website in opkomst was en een grafische opleiding en kunnen programmeren bleek best een goede combinatie. Later ben ik projectleider en projectmanager geworden.

Tot ruim 12,5 jaar geleden. Ik werkte toen als projectmanager voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij een onderdeel dat ophield te bestaan. Eén van mijn collega's daar raadde mij aan om eens met Jaap Klapwijk te gaan praten bij het BKWI. “Dat is een hele leuke club en ze zoeken nog iemand”. Zo ben ik, als ik me goed herinner als nummer 32, komen werken bij het BKWI, en inmiddels ben ik nu al jaren samen met Richard rapportagespecialist, en ja, ik vind het nog steeds een hele leuke club.

Richard Rovers: In 1988 ben ik bij een lokale bank begonnen als administratief medewerker. In die tijd werd nog maar minimaal gebruik gemaakt van pc’s. In de loop van de jaren is dat gegroeid en ben ik het beheer daarvan gaan doen. Dat vond ik namelijk veel leuker dan administratief werk. Later werd het beheer uitgebreid met het netwerk en de servers.

In 1995 ben ik bij een andere lokale bank als medewerker automatisering begonnen. In 2001 ben ik overgestapt naar Rabofacet als servicedeskmedewerker van een CRM-systeem waarvan ik later functioneel beheerder werd. De jaren daarna heb ik diverse functies van diverse systemen vervuld bij Rabofacet/Rabobank Nederland.

In oktober 2016 ben ik begonnen bij BKWI, via iSense. In januari 2017 ben ik in vaste dienst gekomen.

Samen vormen jullie het Rapportageteam van BKWI. Jullie werken zowel voor BKWI'ers zelf, maar ook voor de ketenpartijen.

Klopt. Ons hoofddoel is het zo goed mogelijk ondersteunen van de ketenpartijen bij de controles die zij uitvoeren met betrekking tot het gebruik van onze producten, maar onze rapportage-omgeving bevat zoveel informatie dat we daar ook onze interne collega's mee van dienst kunnen zijn.

Waarvoor kunnen BKWI’ers bij jullie terecht?

Zij komen vooral bij ons met vragen over performance van de systemen en aantallen berichten die worden verstuurd. Vooral informatie die ondersteunend is aan de ontwikkeling van onze producten. Het programma dat wij gebruiken voor het maken van rapportages en het analyseren van de logging uit alle systemen heet Splunk.

Onze collega's kunnen ook altijd bij ons terecht met vragen over de werking daarvan. Wij zorgen er ook voor dat onze systemen gemonitord kunnen worden op fouten waarbij collega's geïnformeerd worden wanneer actie ondernomen dient te worden.

Waarvoor kunnen de ketenpartijen bij jullie terecht?

De ketenpartijen krijgen maandelijks een rapportage van ons over het gebruik van onze producten door medewerkers van hun organisatie. Aan de hand van die rapportages ontvangen wij regelmatig aanvullende of verdiepende vragen. Veel organisaties kunnen inmiddels verdiepende rapportages zelf aanmaken.

Wij zorgen voor de achterliggende techniek. Waar de ketenpartijen niet uit de voeten kunnen met de verdiepende rapportages, komen ze bij ons met specifieke vragen en maken wij de rapportages op maat.

Kan iedereen van de ketenpartijen bij jullie terecht, of is dat beperkt tot bepaalde functies?

In principe staan wij open voor vragen van iedereen, alleen mogen wij niet alles aan iedereen leveren. Rapportages waarin tot op een persoon herleidbare gegevens staan, mogen wij alleen leveren aan personen die gemachtigd zijn om deze informatie op te vragen.

Ook burgers kunnen bij ons terecht. Wanneer zij willen weten welke ketenpartij hun burgerservicenummer heeft opgevraagd, leveren wij die informatie.

Weten de partijen jullie al goed te vinden, zo niet,..

Volgens mij weten de partijen ons wel te vinden, maar…

..zijn er nog mogelijkheden die jullie hebben maar waar partijen nu nog onvoldoende gebruik van maken?

wij kunnen veel meer met alle informatie waarover we beschikken. We zijn bezig met signaleringen op momenten dat er iets afwijkends plaatsvindt bij het gebruik van onze systemen door een ketenpartij. Niet alle ketenpartijen weten dat wij dat kunnen, maar we werken er aan.

Tijdens een kennissessie over rapportages die we laatst hadden, bleek dat een aantal gemeenten wat extra dingen wilden doen in Excel met de gegevens die wij leveren, maar dat ze niet bedacht hadden dat wij die gegevens ook in het door hun gewenste formaat konden aanleveren. Daar zijn we vervolgens mee aan de slag gegaan.

Lees ook: