2.    Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier is opgedeeld in een aantal secties en afhankelijk van uw situatie vult u de desbetreffende sectie in.

2.1 A. Identificatie gegevens afnemer

Gegevens Identificatie gegevens afnemer

Deze gegevens identificeren de afnemer.

2.1.1     Het (sub)OIN1 van onze organisatie

Vul hier het (sub)OIN in dat uw organisatie eenduidig identificeert en tevens wordt opgenomen in de het WS-Addressing element ‘wsa:From’.

Controleer of uw organisatie een (sub)-OIN heeft. Dit kan op de Centrale OIN Raadpleegvoorziening van Logius (http://portaal.digikoppeling.nl/registers/).

Aanvragen van een (sub)-OIN kan via https://logius.nl/diensten/digikoppeling/aanvraagformulier

2.1.2     Naam zoals opgenomen bij (sub)OIN registratie

Vul hier de naam in zoals deze voorkomt in de Centrale OIN Raadpleegvoorziening van Logius (http://portaal.digikoppeling.nl/registers/).

Deze voorziening wordt door BKWI gebruikt ter controle van de juistheid en geldigheid van het opgegeven (sub)OIN.

2.2) B. Gebruik SaaS applicatie

In te vullen gegevens SaaS applicatie

Deze sectie is enkel van toepassing als u vraag 3 met Ja beantwoord.

2.2.1     Wij maken gebruik van een SaaS2 applicatie

Vul hier Ja in als u een applicatie gebruikt die gedeeld wordt met meerdere afnemers van een commerciële partij of als u deel uitmaakt van een samenwerkingsverband en gezamenlijk een applicatie gebruikt.

2.2.2     Informatie van de SaaS leverancier / Applicatie in samenwerkingsverband

Als u Ja heeft ingevuld bij vraag 3 dienen de velden behorende bij vraag 4 allemaal gevuld te worden.

Deze informatie kunt u het beste laten invullen door uw leverancier.

2.2.2.1   Naam leverancier

Vul hier de naam in van de leverancier.

Dit gegeven wordt gekoppeld aan de URI van de applicatie (punt B.4.e.) zodat de vertaalslag van de URI richting de applicatie/leverancier gemaakt kan worden.

Dit wordt onder andere gebruikt voor rapportage doeleinden.

2.2.2.2   Naam applicatie

Vul hier de naam in van de applicatie.

Dit gegeven wordt gekoppeld aan de URI van de applicatie (punt B.4.e.) zodat de vertaalslag van de URI richting de applicatie/leverancier gemaakt kan worden.

Dit wordt onder andere gebruikt voor rapportage doeleinden.

2.2.2.3   OIN leverancier

Vul hier het OIN in van de leverancier.

De HTTP-connectie tussen de applicatie en BKWI wordt gemaakt tussen de leverancier en BKWI. Deze connectie is versleuteld met behulp van tweezijdig TLS1.2 (Transport Layer Security) en hierbij wordt gebruik gemaakt van PKIOverheidscertificaten waarin het OIN van de leverancier is opgenomen.

2.2.2.4   IP-adres

Vul hier het IP-adres in waarmee de HTTP-connectie tussen de leverancier en BKWI wordt opgezet.

Dit adres dient een Diginetwerk adres te zijn en wordt vervolgens door BKWI aan haar leverancier doorgegeven opdat de SaaS applicatie een connectie kan opzetten op poort 443 (HTTPS).

2.2.2.5   URI3 van de applicatie

Vul hier de URI in zoals deze is gevuld in het WS-Addressing element ‘wsa:From’. Dit is het volledige adres van de oorspronkelijk webservice die het request verstuurd.

Voorbeeld: https://applicatie.afnemer.nl/dienst?oin=xxxxxxxxxxxxx

De OIN die hier wordt gevuld is ALTIJD het (sub)OIN dat is ingevuld bij punt A.1.

2.2.2.6   OIN signing

Vul hier het OIN in waarmee gesigned wordt.

In dit geval wordt het bericht namens de organisatie door de leverancier van de applicatie ondertekent.

Veelal zal dit hetzelfde OIN zijn als ingevuld bij punt B.4.c.

2.3 C. Gebruik van een eigen applicatie

In te vullen gegevens bij gebruik eigen applicatie

Deze sectie is enkel van toepassing als u vraag 3 met Nee beantwoord.

2.3.1     Naam leverancier

Vul hier de naam in van de leverancier of als u de applicatie zelf heeft gebouwd de naam van uw organisatie.

Dit gegeven wordt gekoppeld aan de URI van de applicatie (punt C.5.e.) zodat de vertaalslag van de URI richting de applicatie/leverancier gemaakt kan worden.

Dit wordt onder andere gebruikt voor rapportage doeleinden.

2.3.2     Naam applicatie

Vul hier de naam in van de applicatie.

Dit gegeven wordt gekoppeld aan de URI van de applicatie (punt C.5.e.) zodat de vertaalslag van de URI richting de applicatie/leverancier gemaakt kan worden.

Dit wordt onder andere gebruikt voor rapportage doeleinden.

2.3.3     OIN TLS verbinding

Vul hier het OIN in dat opgenomen is in het certificaat dat gebruikt wordt voor de TLS verbinding.

De HTTP-connectie tussen de applicatie en BKWI wordt gemaakt tussen de afnemer en BKWI. Deze connectie is versleuteld met behulp van tweezijdig TLS1.2 (Transport Layer Security) en hierbij wordt gebruik gemaakt van PKIOverheidscertificaten waarin het OIN van de afnemer is opgenomen.

2.3.4     IP-adres

Vul hier het IP-adres in waarmee de HTTP-connectie tussen de afnemer en BKWI wordt opgezet.

Dit adres dient een Diginetwerk adres te zijn en wordt vervolgens door BKWI aan haar leverancier doorgegeven opdat de applicatie een connectie kan opzetten op poort 443 (HTTPS).

2.3.5     URI4 van de applicatie

Vul hier de URI in zoals deze is gevuld in het WS-Addressing element ‘wsa:From’. Dit is het volledige adres van de oorspronkelijk webservice die het request verstuurd.

Voorbeeld: https://applicatie.afnemer.nl/dienst?oin=xxxxxxxxxxxxx

De OIN die hier wordt gevuld is ALTIJD het (sub)OIN dat is ingevuld bij punt A.1.

2.3.6     OIN signing

Vul hier het OIN in waarmee gesigned wordt.

2.4 D. Informatie ten behoeve van ICT beheer en informatiebeveiliging

in te vullen informatie t.b.v. ICT beheer en informatiebeveiliging.

Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en met deze functionarissen zal contact opgenomen indien dit noodzakelijk is.

2.5  Bijlage 1

gegevens ten behoeve van andere inrichting van de governance van de BVV keten

De beschrijving bij dit onderdeel is zelf verklarend. Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze relatiebeheerders via relatiebeheer@bkwi.nl