Nieuwe opdracht voor BKWI: Regie en beheer van afsprakenstelsel VUM

13 feb 2024
BKWI neemt op verzoek van het ministerie van SZW het afsprakenstelsel van VUM (Verbetering Uitwisseling Matchinggegevens) vanaf juli 2024 gefaseerd in beheer en neemt de regie hiervoor op zich. Deze nieuwe opdracht past uitstekend bij de expertise van BKWI, gezien de jarenlange ervaring die BKWI heeft op het gebied van ontwikkeling, beheer en regie van Keteninformatisering en Ketenstandaarden.

Wat is VUM

Middels het programma Verbetering Uitwisseling Matchinggegevens (VUM) en de daaruit voortvloeiende matchingsvoorziening worden werkzoekenden en werkgevers over regio- en organisatiegrenzen bij elkaar gebracht. Het programma VUM ontwikkelde niet alleen een uitwisselingsmechanisme maar ook gegevensstandaarden. Hierin is vastgelegd welke gegevens worden uitgewisseld en in welke terminologie. Het programma is opgezet door de VNG, UWV en het ministerie van SZW.

BKWI neemt VUM in beheer

Het programma VUM loopt per 1 juli 2024 ten einde. BKWI neemt het afsprakenstelsel van VUM in 2024 gefaseerd in beheer. Het is een overgangsjaar waarin BKWI spelregels, overleggen en beheerprocessen van VUM integreert in het ketenbeheer voor Suwi. BKWI gaat nauw samenwerken met het Inlichtingenbureau (IB) omdat het IB de bouw van de VUM voorziening op zich neemt.

Over BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) is al meer dan 20 jaar een onmisbare pijler in het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel op het gebied van digitale gegevenslevering en keteninformatisering. Dit betreft gegevensuitwisseling over burgers en bedrijven met betrekking tot werk, inkomen en schulden. Hiervoor ontwikkelde BKWI Suwinet.

Een digitale voorziening die door bijna 35.000 overheidsmedewerkers wordt geraadpleegd voor hulp aan Nederlanders met een uitkering of schulden. Ook voert BKWI al jaren de regie over de Ketenafspraken en Ketenstandaarden in de Suwi-keten.

www.bkwi.nl en www.matchingsgegevens.nl.