Nieuwe GeVS Keten SLA 14.0 en GeVS Keten DAP 14.1 gepubliceerd

29 jan 2024
Jaarlijks worden de GeVS Keten SLA en de GeVS Keten DAP geëvalueerd en indien nodig aangepast. In deze documenten staan afspraken tussen de partijen die via de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi gegevens uitwisselen. Vandaag zijn van de GeVS Keten SLA versie 14.0 en de GeVS Keten DAP versie 14.1 gepubliceerd en deze vervangen versie 13.0. 

Jaarlijks worden de GeVS Keten SLA en de GeVS Keten DAP geëvalueerd en indien nodig aangepast. In deze documenten staan afspraken tussen de partijen die via de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi gegevens uitwisselen. Vandaag zijn van de GeVS Keten SLA versie 14.0 en de GeVS Keten DAP versie 14.1 gepubliceerd en deze vervangen versie 13.0. 

De GeVS Keten SLA en de GeVS Keten DAP worden tegelijkertijd gepubliceerd met hetzelfde versienummer. De GeVS Keten DAP is een operationele uitwerking van de afspraken uit de GeVS Keten SLA.