Releasebrief 22.06

Releasebrief 22.06

Donderdag 30 juni staat release 22.06 van de Services Suwinet en BVV gepland. De Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar.
Vrijdag 1 juli zijn de Services weer beschikbaar voor alle gebruikers. Release 22.06 bevat 0 algemene wijziging en 2 partijspecifieke wijzigingen voor gemeenten en 1 voor UWV.

Rollen voor schuldhulpverlening

Gemeenten die voor de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) Suwinet-Inkijk gebruiken hebben per 1 juli 6 nieuwe rollen gekregen. Deze rollen vervangen de tot nu toe beschikbare rollen.

De komende 3 maanden kunnen de oude rollen omgezet worden naar de nieuwe rollen.

De ‘oude’ rollen zijn:

  • gemeente-sbr => Suwi Bedrijvenregister
  • gemeente-wgs-m => Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 

De rollen per 1 juli zijn:

FR411[gemeentenr] => WGS Toegang = toont alleen persoonsgegevens incl medebewoners

FR412[gemeentenr] => WGS Toegang (escape-optie) = toont alleen persoonsgegevens incl medebewoners

FR413[gemeentenr] => WGS Toegang vorderingen = toont persoonsgegevens incl medebewoners alsook vorderinggegevens

FR414[gemeentenr] => WGS Toegang vorderingen (escape-optie) = toont persoonsgegevens incl medebewoners alsook vorderinggegevens

FR415[gemeentenr] => WGS Plan van aanpak = toont ‘alle’ gegevens

FR401[gemeentenr] => Suwi bedrijvenregister (indien als losse taak gewenst)

 

Bijlage WGS gemeenten met hun aansluitnummer voor Suwinet-Inkijk

De betreffende gemeenten worden nog met een specifiekere mededeling geïnformeerd over deze wijziging.

Nog niet aangesloten?

Bent u nog niet aangesloten als gemeente om voor de uitvoering van Wet gemeente schuldhulpverlening Suwinet-Inkijk te kunnen raadplegen, mail naar suwidesk@bkwi.nl om het aanmeldformulier op te vragen.

Aansluitingen worden gerealiseerd via een release bij BKWI. Deze vinden maandelijks plaats. De datums van deze releases ziet u hieronder in de Releasekalender 2022. Houd er rekening mee dat u uiterlijk 2 weken vóór een release het aanvraagformulier aan BKWI geretourneerd heeft.

Releasekalender 2022

Wij zijn onze Suwinet Services voortdurend aan het doorontwikkelen. Hieronder leest u wanneer u een release kunt verwachten.

De Suwinet Services zijn op releasedagen vanaf 18:00 uur niet beschikbaar voor gebruikers en inlezende applicaties.

  • 07 21 juli 2022
  • 08 18 augustus 2022
  • 09 15 september 2022
  • 10 13 oktober 2022
  • 11 10 november 2022
  • 12 8 december 2022

Rapportages over het gebruik t.b.v. schuldhulpverlening te downloaden via Suwinet-Inkijk

Op 17-05-2022 hebben wij u geïnformeerd over het feit dat u maandelijks een rapportage over het gebruik van Suwinet-Inkijk voor schuldhulpverlening (Wgs) per e-mail zult ontvangen en dat we werken aan een structurele oplossing voor het beschikbaar stellen van deze rapportages. Bij dezen kunnen wij u melden dat de structurele oplossing gereed is en de maandelijkse rapportage vanaf nu te downloaden is via de klassieke versie van Suwinet-Inkijk.

 

Account laten aanmaken

Om hier gebruik van te maken dient u aan uw gebruikersbeheerder te vragen om een account voor u aan te maken middels de gebruikersadministratie onder gemeente in de map WGS met de rol 'Opvragen generieke gebruiksrapportages'. Vervolgens kunt u dan inloggen op https://suwinet-inkijk-productie.suwinet.nl en klikken op 'Opvragen generieke gebruiksrapportages'.

Meer informatie

Voor meer informatie aangaande generieke rapportages verwijzen we u graag naar https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-rapportages/generieke-gebruiksrapportages/.

Wij hopen u op korte termijn te kunnen informeren over de wijze waarop er specifieke rapportages kunnen worden aangevraagd.

 

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk