Veilig gebruik van Suwinet webinar - 5 november 2020

Dagelijks worden er voor allerlei overheidstaken persoonsgegevens van overheidsorganisaties via Suwinet gedeeld. Je bewust zijn dat die gegevens niet zomaar wat letters op papier zijn, maar daadwerkelijk bij een persoon horen is belangrijk.

Zorgvuldig met deze privacy gevoelige gegevens omgaan is nog belangrijker. Want burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat. En dat deze gegevens alleen worden geraadpleegd als dat nodig is voor de uitvoering van de wettelijke taak.

BKWI ondersteunt bewustwording zorgvuldig gebruik van Suwinet

Integer en veilig omgaan met andermans persoonsgegevens is iets wat BKWI actief uitdraagt en ondersteunt. BKWI deelt dan ook graag tips over veilig gebruik van Suwinet met haar relaties. Tips die overheidsinstanties kunnen gebruiken voor hun interne privacy en beveiligingscampagnes. Zie hiervoor bkwi.nl/veiligsuwinet

Webinar terugkijken

Wij hebben voor alle gebruikers van Suwinet een webinar Veilig gebruik van Suwinet gehouden. Wil je goed voorbereid zijn en weten wat je wel en niet mag met Suwinet? Kijk dan het webinar terug.

Webinar Veilig gebruik van Suwinet (5 november 2020)