Q&A Whitelist

VRAAG

ANTWOORD

Is Whitelisting een optie om het raadplegen van medebewoners toe te staan? Op dit moment maken de WGS taaksheets nog geen gebruik van de whitelist. Deze wordt later nog toegevoegd.

BSN's van de partners moeten dan ook aan de whitelist worden toegevoegd.
Is het mogelijk om de whitelist toe te passen? Op dit moment maken de WGS taaksheets nog geen gebruik van de whitelist. Deze wordt later nog toegevoegd.
Wij werken met een whitelist. Vanuit het systeem schuldhulpverlening kunnen we die whitelist wel uitbreiden. Toch kan het voorkomen dat een burger die een beroep doet op schuldhulpverlening nog niet aan de whitelist is toegevoegd. Je kan altijd verder met je opvraag maar dan moet je wel een reden opgeven. Komt er voor schuldhulpverlening een aparte reden waarom je een burger opvraagt die niet in de whitelist voorkomt? Op dit moment maken de WGS taaksheets geen gebruik van de whitelist. Wanneer deze wel toegepast gaat worden, betreft het een whitelist speciaal voor SHV, náást de bestaande whitelist voor de P-wet, met eigen escape-redenen.
Hoe zien we dit terug in de rapportage? In de specifieke rapportage is terug te vinden welke bsn's geraadpleegd zijn. Tevens wordt gerapporteerd welke 'escape redenen' er zijn gekozen indien een BSN niet in de whitelist stond.
Wij delen onze nieuwe cliënten via Fish met deurwaarders. Kan de whitelist aan die gegevens gekoppeld worden? Op dit moment maakt WGS nog geen gebruik van de Whitelist-functionaliteit, als die er komt, kunnen we kijken of een dergelijke transfer mogelijk is.
Is er ook sprake van een Whitelist voor de raadplegingen tbv SHV? Op dit moment maken de WGS taaksheets nog geen gebruik van de whitelist. Deze wordt later nog toegevoegd.