Q&A Wet Schuldhulpverlening

VRAAG

ANTWOORD

Privacy-vraag; Uitkeringsgegevens worden getoond binnen Suwinet-Inkijk, is dan directe toegang tot PW-gegevens in de vak-applicatie  nog noodzakelijk? De gegevens zijn te raadplegen t.b.v. besluit en toegang shv.
Je hebt maar 8 weken de tijd om een besluit te nemen om duidelijkheid te bieden. Dus inwoners met een slechte beheersing  van de Nederlandse taal kunnen soms hun hulpvraag niet onder woorden brengen noch duidelijk weergegeven. Mocht je de termijn overschrijden, komt er dan wel maatwerk bij kijken om iemand toch te helpen of is die 8 weken een harde eis. Vanaf het eerste gesprek is er een maximale termijn* van 8 weken waarbinnen een beschikking afgegeven dient te worden, zodat de inwoner weet of hij toegelaten wordt tot schuldhulpverlening en welke ondersteuning hij mogelijk kan ontvangen.

*Elke gemeente heeft in een verordening vastgelegd binnen welke termijn deze beschikking afgegeven wordt, dit ligt tussen de 4 en 8 weken. De meeste gemeenten houden een termijn van 8 weken aan. Indien noodzakelijk is het mogelijk om hier in individuele gevallen van af te wijken.  
Het is leuk dat wij veel uit handen nemen van de schuldenaar met zo min mogelijke bewijsstukken, maar gaat de rechtbank hierin mee, dat deze bewijsstukken ook als rechtsgeldig document worden gezien. En niet dat wij als schuldhulpverleners (achteraf) alsnog een kopie bij schuldenaar of  derden moeten opvragen? Deze informatie is te gebruiken t.b.v. de toegang en besluit shv. Hoe de rechtbank hiermee omgaat kunnen wij niet beoordelen.
Het opvragen van gegevens is vastgelegd in de WGS. Maar vraagt het gebruik van Suwinet en het opvragen van dergelijke gegevens ook beleidsaanpassingen voor gemeentes? Nee, het opvragen van deze gegevens vraagt geen beleidsaanpassingen bij gemeentes. Wel dient in een gemeentelijke verordening vastgelegd te zijn binnen welke maximale termijn de inwoner na het eerste gesprek de beschikking van de gemeente ontvangt. Deze termijn mag maximaal 8 weken zijn.
Vervalt de inlichtingenplicht van inwoners over de situatie (op een aantal zaken na) volledig door de wetswijzigingen? Ja, de inlichtingenplicht vervalt bijna volledig. Alleen voor feiten en omstandigheden die de schuldhulpverlener niet kan verkrijgen dient de inwoner informatie aan te leveren.

Dit betekent ook dat slechts op een aantal gronden een inwoner afgewezen kan worden om toegang te krijgen tot schuldhulpverlening (verblijfstatus, recidive, fraude).
Hoe zit dat met WLZ en PGB? In het kader Wmo, Jeugdwet en Partipatiewet mogen gegevens opgevraagd worden in het kader van het opstellen van het plan van aanpak. Deze gegevens zijn niet inzichtelijk in Suwinet, maar kunnen direct bij collega’s worden opgevraagd van de gemeente. Hiervoor is een grondslag in de wet.  
hoe vaak mag je gegevens een inwoner opvragen? Indien je als schuldhulpverlener het besluit voor toegang of het plan van aanpak voorbereidt, is het mogelijk om gegevens voor een inwoner raad te plegen. De hulpvraag moet dan wel zijn vastgesteld. De gegevens mag je meer dan één keer opvragen, dit is wel afhankelijk van afspraken die je hierover intern hebt gemaakt. Het spreekt voor zich dat het niet de bedoeling is om gegevens vaker te raadplegen dan nodig is.