Q&A Verantwoording

VRAAG

ANTWOORD

Waar moet ik als Security officer op letten om veilig gebruik te kunnen garanderen? BKWI stelt maandelijks rapportages beschikbaar over het gebruik van Suwinet-Inkijk. De rapportages geven inzicht in het gebruik van de  Suwinet-Inkijk applicatie en het aantal BSN’s dat wordt bevraagd. Deze rapportages kunnen gebruikt worden als hulpmiddel bij de beoordeling van het juiste gebruik van de applicatie en de gegevens. 

Zie https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-rapportages/
Kunnen voor de rapportages generieke en specifieke rapportages opgevraagd worden? Zowel de generieke als specifieke rapportages worden ook ter beschikking gesteld voor de WGS-bevragingen.
Wordt de raadpleging schuldhulpverlening samen met de bestaande raadpleging geaudit (ENSIA)? Ja, ook Suwinet-Inkijk voor Schuldhulpverlener zal onder de verantwoording van ENSIA vallen. Het is nog niet duidelijk of ook over het jaar 2021 verantwoording afgelegd dient te worden over Suwinet. Zodra hier meer bekend over is, worden gebruikersbeheerders hierover geïnformeerd door VNG realisatie.
Voor GSD is er jaarlijks een audit.  De SUWI-audit. Hoe zit dat met SHV? Ja, ook Suwinet-Inkijk voor Schuldhulpverlener zal onder de verantwoording van ENSIA vallen. Het is nog niet duidelijk of ook over het jaar 2021 verantwoording afgelegd dient te worden over Suwinet. Zodra hier meer bekend over is, worden gebruikersbeheerders hierover geïnformeerd door VNG realisatie.
Valt dit deel van Suwinet ook onder de verantwoording van ENSIA? Ja, ook Suwinet-Inkijk voor Schuldhulpverlener zal onder de verantwoording van ENSIA vallen. Het is nog niet duidelijk of ook over het jaar 2021 verantwoording afgelegd dient te worden over Suwinet. Zodra hier meer bekend over is, worden gebruikersbeheerders hierover geïnformeerd door VNG realisatie.
Als iemand een aanvraag SHV doet, maar besluit tijdens het intake proces de SHV in te trekken en je hebt Suwi al wel gecheckt, is dit dan een probleem? Je mag als shv'er de gegevens raadplegen na het vaststellen van de hulpvraag. Dat is de grondslag. Als een inwoner zich tussentijds terugtrekt dan heeft dat geen gevolgen voor de verantwoording van de bevraging.
Voor GSD is er jaarlijks een audit.  De SUWI-audit. Hoe zit dat met SHV? Er is een security officer Suwinet kan die ook de gegevens opvragen? Ja, ook Suwinet-Inkijk voor Schuldhulpverlener zal onder de verantwoording van ENSIA vallen. Het is nog niet duidelijk of ook over het jaar 2021 verantwoording afgelegd dient te worden over Suwinet. Zodra hier meer bekend over is, worden gebruikersbeheerders hierover geïnformeerd door VNG realisatie.

De security officer kan de benodigde informatie opvragen.
Met ingang van wanneer? Het is nog niet duidelijk of ook over het jaar 2021 verantwoording afgelegd dient te worden over Suwinet. Zodra hier meer bekend over is, worden gebruikersbeheerders hierover geïnformeerd door VNG realisatie.
Komt er voor SDV een eigen generieke rapportage? Voor WGS biedt BKWI dezelfde rapportages als voor de huidige versie van Suwinet-Inkijk