Q&A Suwinet-Inkijk algemeen

VRAAG

ANTWOORD

Wanneer je op het BSN van een medebewoner klikt, krijg je dan ook alle gegevens van deze medebewoner te zien? De gegevens van de medebewoner worden niet direct getoond. Het (getoonde) BSN van de medebewoner kan wel gebruikt worden om gegevens over deze persoon op te vragen.
Bij SHV zijn inkomen partner altijd nodig, gegevens van partners/medebewoners kunnen gewoon opgevraagd worden toch? De gegevens van de medebewoner worden niet direct getoond. Het (getoonde) BSN van de medebewoner kan wel gebruikt worden om gegevens over deze persoon op te vragen.
Hebben preventiemedewerkers ook evenveel rechten Op dit moment zijn de rechten voor iedereen hetzelfde. I.o.m. de VNG zal hier een differentiatie in worden aangebracht.
Worden dit dan nieuwe rollen binnen GSD? Of komt hiervoor een aparte site, zoals gb en burgerzaken? Dit worden nieuwe rollen. Let op, dit betreft wel de nieuwe versie van Suwinet-Inkijk. De rollen kunnen toegekend worden in de huidige gebruikersadmin, maar de gebruikers moeten op een andere omgeving inloggen
Als ik het goed begrijp gaan deze medewerkers inloggen via de nieuwe versie Suwinet-Inkijk. Zij gaan dus inloggen op de nieuwe omgeving, via een andere URL dan de huidige GSD, gb, burgerzaken omgeving? Op de BKWI site kan ik hierover nog niet veel vinden, zouden jullie ook wat meer informatie willen toevoegen mbt het gebruikersbeheer hieromtrent. Dan ga ik me daarin verder verdiepen. Voor de gebruikersadmins verandert er voorlopig niks, zij kunnen op dezelfde manier als nu rechten toe blijven kennen. Voor de gebruikers verandert er inderdaad wel wat. Op onze demo-omgeving is de nieuwe versie te zien: https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk-demo/
Is de kostendelerstoets beschikbaar? In de WGS taaksheets is de kostendelerstoets vooralsnog niet beschikbaar.
Verblijfstitel? Weet een SHVér dat? Met behulp van Suwinet-Inkijk is het mogelijk om de verblijfstatus te bekijken.

Deze informatie is zichtbaar in Suwinet en informatie die nodig is t.b.v. toegang shv. Artikel 3 lid 4 Wgs.
Welke gegevens kunnen straks in Suwinet-Inkijk opgevraagd worden. o Suwi-bronnen UWV, SVB en GSD
o Niet Suwi-bronnen: BRP, RDW, Kadaster en de Belastingdienst (beperkt!)
o Algemeen: Persoonsgegevens en Inkomens en vermogensgegevens
Kun je afdrukken of printen in Suwinet? En mag dat? Wij bieden geen expliciete printfunctionaliteit aan, omdat het persoonsgegevens betreft. Uiteraard is een screenprint altijd mogelijk, of dat mag is afhankelijk van de processen binnen je gemeente.
Tot welke gegevens heeft schuldhulpverlening toegang? De gegevens die het webinar  aan de orde zijn gekomen. BRP, Verblijfsstatus, eventueel recidive gegevens en inkomens- en vermogengegevens.
Krijg je twee aparte locaties voor Suwinet-Inkijk classic en nieuw? Suwinet-Inkijk Classic en Upgrade hebben inderdaad beide een eigen URL
Is Suwinet voor SHV-medewerkers nu opengesteld? De planning is om deze met de release van 1 juli op te leveren voor gebruikers. De uitrol naar gebruikers kan dan in de weken daarna starten.
Mag je de gegevens van Suwinet-Inkijk wel kopiëren en plakken in je rapport? Ja, dit is mogelijk. Je kunt de gegevens gebruiken ten behoeve van het opstellen van het plan van aanpak (en voor besluit toegang en opstellen beschikking. Op welke wijze je de gegevens gebruikt hangt af van de afspraken die je als gemeente intern met elkaar hebt gemaakt.
Word ik na een bepaalde tijd automatisch uitgelogd zodat niet iedereen toegang heeft tot gegevens als ik even van mijn werkplek ben? Je wordt inderdaad na een bepaalde tijd (45 minuten, tenzij je eigen organisatie een andere periode hanteert) automatisch uitgelogd.
Wanneer je op het bsn van een medebewoner klikt, krijg je dan ook alle gegevens van deze medebewoner te zien? Wanneer je op het BSN van een medebewoner klikt, krijg je niet alle gegevens van die persoon te zien, daarvoor moet je expliciet zoeken met dat BSN.
Zijn de brongegevens nog steeds een maand oud? De actualiteit van de gegevens hangt af van de bron, deze varieert van enkele dagen tot circa een maand. M.u.v. de gegevens van de KvK zijn de gegevens van de bronnen via Suwinet net zo actueel als bij de bron zelf. Alleen de KvK gegevens zijn maximaal 1 week oud.
Kunnen de login gegevens van de demo-omgeving al verstrekt worden?  De demo-omgeving is voor iedereen toegankelijk, zie https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk-demo/