Q&A Schuldgegevens

VRAAG

ANTWOORD

Zou graag koppeling zien met bewindregister en kunnen zien of iemand eerdere schuldregelingen heeft doorlopen. Op dit moment is dat niet in te zien via Suwinet. Bewindregister: is een openbaar register. Eerder shv: kan via eigen systeem. Partijen zijn in gesprek om met elkaar te komen tot één portaal voor de shv'er. 
Vorderingen alleen die bij de overheid of ook andere schuldeisers? Alleen bepaalde vorderingen en betalingsachterstanden van de overheid zijn zichtbaar. Suwinet-Inkijk geeft hiermee nog geen compleet beeld. Betalingsachterstanden bij private schuldeisers dienen apart geïnventariseerd te worden. Hier biedt Suwinet-Inkijk nog geen oplossing voor.

Bij het Schuldenknooppunt is gestandaardiseerd berichtenverkeer mogelijk tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Als schuldeisers en schuldhulpverleners aansluiten op dit knooppunt is het mogelijk om sneller schulden te regelen. Dit staat los van Suwinet-Inkijk.