Q&A PGB

VRAAG

ANTWOORD

Hoe zit dat met PGB uitbetalingen als een client inkomen vanuit PGB van een ander heeft. Ten behoeve van het opstellen van het plan van aanpak is het mogelijk om intern gegevens op te vragen over de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Daar is het mogelijk om ook informatie over pgb op te vragen. Deze gegevens zijn niet inzichtelijk in Suwinet-Inkijk.   
Het PGB is en mag intern worden nagevraagd bij de afdeling WMO van de eigen gemeente. Door de wetswijziging van 1-1-2021 mag/moet dit intern worden nagevraagd. Dus SUWI valt hier buiten.