Q&A Inkomstengegevens

VRAAG

ANTWOORD

Om de draagkracht van de klant te kunnen bepalen, is het nodig om het vrij te laten bedrag te kunnen berekenen. Om deze te kunnen berekenen is informatie over het netto inkomen nodig. Is het nodig om de informatie hierover op te vragen bij de inwoner? Het netto-inkomen van de inwoner is via Suwinet-Inkijk niet te raadplegen. Daarvoor kun je de BVV rekentool raadplegen, de BVV rekentool is sinds 1 mei live. Stichting Inlichtingenbureau (IB) biedt gemeenten een rekentool die de totale toegepaste berekening voor het bepalen van de beslagvrije voet uitvoert. Aanmelden voor de rekentool kan bij IB.
Zijn de bruto bedragen inclusief het vakantiegeld? Dat verschilt. Het bruto uitkeringsbedrag van de GSD is inclusief vakantiegeld. De uitkeringsbedragen van de SVB en het UWV zijn exclusief vakantiegeld.
Verder zijn de bruto uitkeringsbedragen exclusief eventuele sancties, verrekeningen en nabetalingen.

M.b.t. de gegevens in de Polisadministratie van UWV (inkomstenverhoudingen) is dit afhankelijk van de aangifte door de  inhoudingsplichtige (werkgever of uitkeringsinstantie); soms zit het in het bruto bedrag, soms wordt het apart gespecificeerd als Reservering vakantiebijslag. Indien het vakantiegeld tot uitkering komt (doorgaans in mei), dan zit het bij het Bruto bedrag in. Bij sommige dienstverbanden ontvangt men echter maandelijks bij het salaris het vakantiegeld en dan is het ook onderdeel van het bruto bedrag.
Worden de inkomsten gegevens alleen bruto of ook netto weergegeven? Suwinet-Inkijk toont enkel bruto-gegevens. De inkomstenverhoudingen bevatten alleen bruto bedragen en worden dus ook als zodanig gepresenteerd.
Wordt hier ook geregistreerd of er loonbeslag ligt? Nee, loonbeslag is niet te zien. Wel eventuele inhoudingen.
Voor het berekenen van het VTLB is het noodzakelijk om ook over de netto bedragen te beschikken. Dus deze gegevens moeten toch opgevraagd worden bij de klant? Het netto-inkomen van de inwoner is via Suwinet niet te raadplegen. Daarvoor kun je de BVV-rekentool raadplegen, de BVV-rekentool is sinds 1 mei live. Stichting Inlichtingenbureau (IB) biedt gemeenten een rekentool die de totale toegepaste berekening voor het bepalen van de beslagvrije voet uitvoert. Aanmelden voor de rekentool kan bij IB.