Q&A Berekening Beslagvrije voet

VRAAG

ANTWOORD

Gaat de burgertool informatie over het netto inkomen bevatten en wordt deze toegankelijk gemaakt voor SHV'ers? Het netto-inkomen van de inwoner is via Suwinet niet te raadplegen. Daarvoor kun je de BVV-rekentool raadplegen, de BVV-rekentool is sinds 1 mei live. Stichting Inlichtingenbureau (IB) biedt gemeenten een rekentool die de totale toegepaste berekening voor het bepalen van de beslagvrije voet uitvoert. Aanmelden voor de rekentool kan bij IB.  
Schuldhulpverleners gebruiken voor het berekenen van het VTLB de VTLB calculator van bureau Wsnp. Klopt. De rekentool kan gebruikt worden om de basis BVV te berekenen. Deze dient als input op de calculator.