Q&A Aansluiten op Suwinet-Inkijk

VRAAG

ANTWOORD

Hoe kun je je aanmelden voor Suwinet inkijk voor schulddienstverlening? Gewoon via je gebruikelijke contactpersoon. En is er iets duidelijk over kosten?  Suwinet-Inkijk is kosteloos voor gemeentelijke schuldhulpverlening.  Via suwidesk@bkwi.nl is een aanvraagformulier op te vragen. 
Is Single Sign On (SSO) beschikbaar voor Gemeenten? BKWI biedt (nog) geen SSO aan voor Suwinet-Inkijk.
Hoe en wanneer kunnen we de WGS taaksheets maken aan de collega's binnen de Gemeente die gebruik kunnen maken van Suwinet-Inkijk. De planning is op dit moment dat deze taaksheets opgeleverd worden met de release van 1 juli a.s. Vanaf dat moment kan de uitrol starten.
En heeft de partner dan een eigen aansluiting (hij werkt voor veel gemeenten) of is dat dan per gemeente geregeld, ook wat verantwoording etc. betreft? In principe krijgt de uitvoerder per gemeente toegang tot Suwinet-Inkijk. Verantwoording wordt geregeld via rapportages. 
Hoe verloopt het aansluitproces van de uitvoering schuldhulpverlening op Suwinet? Hoe aanvragen en welke randvoorwaarden? Een aanvraagformulier is op te vragen via suwidesk@bkwi.nl. Het aansluitproces leest u op https://www.bkwi.nl/producten/schulden-en-derdenbeslag/wgs/

Een andere pagina is  op Suwinet-Inkijk: https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk/#wiltuaansluiten

Om gebruik te kunnen maken van Suwinet-Inkijk moet een partij aangesloten zijn op het diginetwerk: https://logius.nl/diensten/diginetwerk/animatie
Gebruikersbeheer, is dat hetzelfde als voor GSD-aansluiting? De gebruikersbeheerder kan dezelfde gebruikersadministratie gebruiken voor beide versies van Suwinet-Inkijk.
Als de gemeente al Suwinet-Inkijk heeft voor het inkomenteam, moet het SHV-team Suwinet-Inkijk dan apart aanvragen? Suwinet-Inkijk voor Schuldhulpverleners dient apart aangevraagd te worden, omdat hier andere gegevens in getoond worden dan in Suwinet-Inkijk voor de uitvoering van de participatiewet. 

Wanneer de gemeente al beschikt over Suwinet-Inkijk kan de gebruikersbeheerder WGS gebruikers vervolgens toegang geven tot de WGS taaksheets. Deze zijn wel gerealiseerd in de nieuwe versie van Suwinet-Inkijk en zien er dus anders uit dan gebruikers op dit moment gewend zijn.
Hoe kunnen overige schuldhulpverleners (aan wie de gemeente de SHV heeft gemandateerd) aansluiten? Om gebruik te kunnen maken van Suwinet-Inkijk moeten gemandateerden op het diginetwerk aangesloten zijn: https://logius.nl/diensten/diginetwerk/animatie

Hier vind je verder alle informatie over aansluiten: https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk/#wiltuaansluiten
Is gebruik van Suwinet door partners al geregeld? Wij hebben als gemeente de uitvoering van de schuldhulpverlening uitbesteed.  In geval van uitbesteding zal bij de aanvraag bekeken worden of aansluiting door die partij mogelijk is. Dit i.v.m. de vele juridische vormen van samenwerkingsverbanden. Na de aanvraag zal er vanuit BKWI worden teruggekoppeld of de aansluiting mogelijk is of niet (met redenen omkleed).

 Wanneer de uitvoerende partij gebruik wil maken van Suwinet-Inkijk moeten zij aangesloten zijn op het diginetwerk: https://logius.nl/diensten/diginetwerk/animatie
Gemeenten maken gebruik voor de uitvoer van Schulddienstverlening van software van o.a. Kredit en Stratech. Op welke wijze kunnen wij vanuit deze software SUWINET bevragen? Hiervoor kan eventueel gebruik gemaakt worden van Suwinet-Inlezen https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inlezen/
Het inlezen van berichten is op dit moment nog niet mogelijk en zal binnenkort via het Inlichtingenbureau worden aangeboden.
De schuldhulpverlening wordt bij ons door een externe organisatie uitgevoerd. Is er ergens toelichting terug te vinden hoe wij als gemeente het eea kunnen implementeren? In geval van uitbesteding zal bij de aanvraag bekeken worden of aansluiting door die partij mogelijk is. Dit i.v.m. de vele juridische vormen van samenwerkingsverbanden. Na de aanvraag zal er vanuit BKWI worden teruggekoppeld of de aansluiting mogelijk is of niet (met redenen omkleed).

Wanneer een externe organisatie gebruik wil maken van Suwinet-Inkijk, moeten zij op het diginetwerk aangesloten zijn: https://logius.nl/diensten/diginetwerk/animatie