Gebruikersadministratie webinar - 30 november 2017

De gebruikersadministratie is bedoeld voor gebruikersbeheerders. Dat zijn gemandateerde medewerkers die bevoegd zijn om medewerkers van de eigen organisatie toegang te geven tot Suwinet-Inkijk. In de Gebruikersadministratie worden de inlog accounts en autorisatieprofielen voor Suwinet- Inkijk, het portal Inburgering en de WIS-module onderhouden. 

Speciaal voor gebruikersbeheerders hebben we 30 november 2017 een webinar georganiseerd over de gebruikersadministratie. Via de link hieronder kun je het webinar terugkijken.

Webinar terugkijken

Webinar over gebruikersadministratie.