Q&A Whitelist

Vraag Antwoord Bron
Is het mogelijk om als een specifieke rapportage opgevraagd wordt aan te geven of het Bsn in de Whitelist voorkwam tijdens de bevraging? Er zijn specifieke Whitelist rapportages over het gebruik van de escape functie. Hierin worden de geraapleegde BSN's opgenomen  
De whitelist 'escapen' voor dienstverlening als een niet-klant komt binnengewandeld wordt volgens de jurist van de VNG niet toegestaan, maar wordt zojuist wel genoemd als voorbeeld van dienstverlening waar ook Suwinet voor is bedoeld. Wat is nu het juiste antwoord? Mag inderdaad niet  
Zijn de filters en whitelist ook van toepassing op Suwinet-Inlezen? De filters en whitelist zijn niet van toepassing op de inlees functionaliteit. Dit is aan de opvragen partij om in te regelen.  
Is de escape bepalen onderhoudsplicht bedoeld voor (ex)partners en/of tussen ouders en kinderen. Wat mag je dan raadplegen in het kader van de Participatiewet? Als het voor het uitvoeren van de wettelijk taak de gegevens van b.v. partner nodig zijn mogen deze geraadpleegd worden.  In de nieuwe versie van Inkijk kunnen deze direct geraadpleegd worden. In de classic versie zal de raadpleging via een escape moeten of het BSN moet opgenomen worden in de whitelist.    
Is er een handreiking voor het raadplegen van personen die niet op de whitelist staan? Op bkwi.nl staan Q&A whitelist en escapefunctie GSD's: https://bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk/vragen-en-antwoorden-whitelist-en-escapefunctie-voor-gsd-s/