Q&A Wgs

Vraag Antwoord Bron
Onze organisatie is een ambtelijke fusie tussen 3 gemeenten. Begrijp ik goed dat onze medewerkers per definitie niet eerder dan Q1 2022 gebruik kunnen maken van het onderdeel WGS? Dat klopt. Begin Q1 zal het pas mogelijk zijn om de samenwerkingsverbanden aan te sluiten op de WGS.  
Wordt er ook nog praktisch naar de verschillende tabbladen gekeken om het gebruik toe te lichten? Er is begin 2021 een WGS webinar gehouden, daarin is de WGS taaksheet inhoudelijk behandeld. Deze is nog terug te zien via bkwi.nl ( https://www.bkwi.nl/producten/schulden-en-derdenbeslag/wgs/terugkijken-webinar-introductie-suwinet-inkijk/  )  
Wanneer komt whitelist mogelijkheden en logging beschikbaar in Suwinet-inkijk voor de taak SHV? Hierdoor kunnen wij geen passende beveiligingsmaatregelen treffen zoals het monitoren, beoordelen van het gebruik van Suwi-gegevens voor Wgs en het rapporteren van afwijkingen aan het management. De volgende normen zijn van toepassing; BIO 6.1.2.1, ENSIA-vragen 12.4.1.1.a en 18.1.4.2.b.1 en SUWI-audit; controle SUWI-02. Voor WGS gaat de whitelist functionaliteit beschikbaar komen. Ik kan niet aangeven wanner deze beschikbaar komt. Logging gebeurt momenteel al en wordt gebruikt voor rapportage en verantwoording.  
Waarom bij Schuldhulpverlening geen gebruikersrapportage e.d., zodat controle nauwelijks mogelijk is? Op dit moment zijn wij in overleg met de VNG om de gebruikersrapportage te concretiseren. Wanneer de VNG akkoord geeft op de versie die er ligt zullen de rapportages op te vragen zijn.  
Geldt dit ook voor de specifieke rapportages? Specifieke rapportages zullen er ook gaan komen, dit zal op een later moment zijn.  
Om gegevens te kunnen raadplegen in het kader van schuldhulpverlening, moet daarvoor nog iets geregeld worden? Er is begin 2021 een WGS webinar gehouden, daarin is de WGS taaksheet inhoudelijk behandeld. Deze is nog terug te zien via bkwi.nl ( https://www.bkwi.nl/producten/schulden-en-derdenbeslag/wgs/terugkijken-webinar-introductie-suwinet-inkijk/  )