Q&A Werking Suwinet-Inkijk

Vraag Antwoord Bron
Waarom zijn de inkomstengegevens bij DUO niet zichtbaar van de kinderen inzake de kostendelersnorm. Deze pagina toont medebewoners tussen 21 en 40 jaar die mogelijk vallen onder de Kostendelersnorm. DUO
Bij Tozo en Tonk bleek dat de overige partners niet zichtbaar waren.
KvK voor overige partners  dient dus zoals nu ook een apart KvK account behouden te worden.
Op dit moment kunnen wij de KvK-gegevens helaas niet via BSN ontsluiten. Zoals we in het webinar aangaven, gaan we de KvK-gegevens binnenkort rechtstreeks (real time) ontsluiten. De volgende stap wordt dan om deze ook via BSN te kunnen ontsluiten. Hiervoor moet echter KvK ook nog een wijziging doorvoeren, dus de termijn hiervoor is niet duidelijk op dit moment.  KvK
Worden KvK gegevens dan wel door BKWI bewaard en beheerd? Dit in tegenstelling tot de uitspraak dat dit niet het geval is. Dit is inderdaad een uitzondering. BKWI beheert een database die wekelijks wordt bijgewerkt.
Wij zijn op dit moment bezig om rechtstreeks aan te sluiten op de KvK zodat wij deze gegevens niet hoeven te bewaren.
KvK
Is het mogelijk om in Rechtmatigheid+ ook met peildatum te kunnen zoeken? Zodat er gecontroleerd kan worden per wanneer iemand in- of uitgeschreven is Die mogelijkheid bestaat nu niet.
Je kunt dit verzoek het beste binnen je eigen organisatie uitzetten. Wanneer dan blijkt dat het om een noodzakelijke toevoeging gaat kan er via de officiele weg (CMK-verzoek) een wijzigingsverzoek bij BKWI gedaan worden.
RDW
Het RNI staat hier niet bij. Wat is de relatie RNI en SUWI RNI is een aparte gegevensbron die gemeenten kunnen raadplegen. Gemeenten kunnen daarvoor een verzoek indienen bij BKWI.
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de RNI. Inschrijven in de RNI of het wijzigen van persoonsgegevens kan bij een RNI-loket of via Aangewezen bestuursorgaan.
De RNI is bedoeld voor personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Ook mensen die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven kunnen zich inschrijven in de RNI.
RNI
Wat betekenen codes bij bankrekeningen (cijfers 1, 2, 3, 4...) De Belastingdienst zelf weet het niet. De banken die is heb benaderd evenmin. Deze nummers geven het aantal regels aan en is alleen bedoeld als je wilt sorteren. De cijfers hebben geen inhoudelijke functie.  
Wat merkt een gebruiker van oude en nieuwe versie?   De werking is vrijwel gelijk tussen de oude en nieuwe versie. De lay-out zal wel verschillen. Het is wel mogelijk dat een verschil is in de beschikbare gegevens. In de nieuwe versie wordt de gegevensset afgestemd op de taak, mogelijk dat een gebruiker meer of minder gegevens te zien krijgt. Dit wordt afegstemd met de betrokken organisatie  
Als je langer dan 1 maand of 2 maanden niet inlogt vervalt je wachtwoord. Waarom is dat? Veiligheid.
Het gaat om de tijd dat een wachtwoord verloopt of je nu wel of niet actief bent. Deze periode is 56 dagen (8 weken)
 
Bij het zoeken op loonheffingennummer krijg ik vaak foutmeldingen is mijn ervaring. Bijvoorbeeld: UWV: Uw aanvraag kon niet verwerkt worden. Is dit probleem bekend? Dit probleem is nog niet bekend. Dit kun je als bug melden bij de suwidesk.  e-mail: suwidesk at bkwi.nl of
tel. 0800-7894337 
 
Er wordt gesproken over een leeftijdsfilter voor het UWV. Welke leeftijd hangt hier dan aan vast? Voor UWV bestaan er twee leeftijdsfilters, een filter voor 18 jaar en ouder en een filter voor de pensioengerechtigde leeftijd + 2 jaar. Taken kunnen gebruik maken van een of beide filters.  
Goedemorgen, over de nieuwsberichten heb ik een vraag. Krijg je  ook een pushbericht als er nieuws in Suwinet klaar staat, Of zie je dat enkel als je inlogt op Suwinet? Met vriendelijke groet, Nathalie Lammerts van Bueren Voor de nieuwsberichten in Suwinet-Inkijk sturen we (op dit moment) geen pushbericht, deze zie je inderdaad alleen op het moment dat je inlogt.  
Hoe kan ik het beste zoeken in BRP als ik maar een gedeelte van de achternaam weet en geen BSN beschikbaar is ? Op de pagina Zoek in BRP staan de zoekcombinaties als toelichting vermeldt. Bij achternaam in 1e vakje 3 letters of anders in 2e vakje de 'hele' naam. En de 1e letter is een hoofdletter.  
Ik zou graag een stroomschema willen hebben waar de input en de output duidelijk wordt weergegeven. BKWI levert enkel de gegevens zoals we die ontvangen vanuit onze bronnen. We zetten deze gegevens niet om in informatie (arbeidsverleden lang genoeg ja/nee, waarde auto te hoog ja/nee, etc.).  
In die logging kan uiteraard niet worden vastgelegd waarom er een bevraging plaatsvond. Uiteraard kan de gebruiker die registratie zelf bijhouden. Het zou erg praktisch zijn als die registratie in Suwi kan plaatsvinden. Hier wil men dus 'metadata' meegeven aan de bevraging. Een soort van invulveld tbv een zaaknummer. Je kunt je wens indienen via eigen organisatie.   
Is er een goede handleiding beschikbaar voor een gebruiker/beheerder? Op bkwi.nl is een gebruikershandleiding voor de gebruikersbeheerder beschikbaar: https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-autorisatie/handleiding-suwinet-inkijk-gebruikersadministratie-v1-1/  
Is er een korte (papieren)  handleiding beschikbaar voor nieuwe medewerkers, om zo uniformiteit te hebben welke informatie (nieuwe) medewerkers hebben? Op bkwi.nl is wel info te vinden. Aan de slag met Suwinet en de Demo
https://bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk/#gebruiktuvoorheteerstsuwinetinkijk
 
Kan Suwi uitgebreid worden met een logboek functie, waarin de gebruiker eenvoudig en actueel kan vastleggen wat hij op dat moment opvraagt en waarom? Op deze wijze is het voor de gebruiker, indien daar achteraf naar wordt gevraagd, eenvoudiger zich te verantwoorden. Deze logging vindt momenteel al plaats bij BKWI. De logging wordt gebruikt voor rapportages en verantwoording.
Nee, die optie bestaat niet. 
 
Komt er ook een mogelijkheid tot 120% van het inkomen te zien, m.n. bijzondere bijstand, hier zie je niet de bankgegevens. Deze optie verwachten wij niet in Suwinet-Inkijk omdat wij enkel de gegevens uit de bron aanleveren en daar geen bewerkingen op doen  
Wat wordt als 1 raadpleging gezien? Is dat het opzoeken van een bsn bijvoorbeeld, of is het ook iedere klik naar een nieuwe tabblad? Iedere klik is een aparte raadpleging en wordt apart geregistreerd. Gegevens worden door BKWI ook pas opgehaald op het moment dat een pagina (Classic) of tabblad (Vernieuwde versie Suwinet-Inkijk) wordt geopend.  
We krijgen nu vaak geen hit. Het is nu niet mogelijk om een vinkje oid aan te zetten als er informatie beschikbaar komt dat we een notificatie krijgen via  bijv een email. Is dit iets wat mogelijk is? Wij geven enkel beschikbare gegevens door en monitoren geen wijzigingen in gegevens bij onze bronnen, dus we kunnen hierover ook niet actief informeren. We leveren direct vanuit de bron, wat er dan aanwezig is.  
Goedemorgen, ik ben benieuwd waarom de kindvolgorde (bij relaties) niet chronologisch wordt weergegeven. Classic: Is op BSN gesorteerd
Vernieuwde versie Suwinet-Inkijk: Via de kolomen kunnen de gegevens gesorteerd worden. Standaard wordt de 1ste kolom gebruikt voor het sorteren.