Q&A Voortijdig schoolverlaters

Komen KVK gegevens straks ook beschikbaar voor een RMC medewerker? Gegevens voor de RMC's lopen via de overkoepelende organisatie Ingrado  KVK
De persoon valt vanwege  zijn/haar adres zoals bekend bij UWV niet binnen de doelgroep. Deze persoon woont wel in de regionen valt qua leeftijd ook onder de RMC doelgroep. Volgens het GBA is dit wel het geval, deze personen zijn hier wel woonachtig! Voor RMC vinden 2 controles plaats. 1 op basis van de leeftijd mbv de geboortedatum zoals bekend in de loonaangifte en 1 op basis van de postcode uit de loonaangifte. Als aan 1 van beide niet wordt voldaan ziet de gebruiker geen gegevens. De melding geeft aan dat de persoon niet in de regio (postcode range) woont. Voor RMC is er geen toegang tot GBA, mogelijk wijkt het adres uit de loonaangifte af van het adres in GBA.  
Het RMC heeft een wettelijke taak om jongeren tot 23 jaar (zonder startkwalificatie) te monitoren dus ook JIKP.  Jullie hebben het steeds over de uitvoerende taak! Nu kunnen we niet de KVK gegevens bekijken. Jongeren starten  in deze tijd steeds vaker een eigen bedrijf. Dit moeten wij om ons werk te doen wel kunnen inzien. Daarnaast is ivm JIKP ook nodig om te weten wie in het doelgroepenregister  zitten. Wij raden aan dat u contact opneemt met de functioneel beheerder van Suwinet-Inkijk bij uw organisatie, zodat gekeken kan worden of de gegevens beschikbaar kunnen komen voor uw organisatie.   
Ik werk bij een gemeente bij leerplicht/RMC. Wij zijn helaas  niet gemachtigd om de gegevens van Duo te zien. Moeten we hier bij de applicatiebeheerder van de gemeente zelf zijn om deze wel toegevoegd te krijgen bij onze rol en deze dan wel in te kunnen inkijken? Gegevens voor de RMC's lopen via de overkoepelende organisatie Ingrado   
Ik werk voor een regio met 4 gemeenten, het komt voor dat als ik een bsn ben invul, ik dan nog geen gegevens zie staan, omdat de jongere een andere adres opgeeft (waarschijnlijk bij de werkgever) dan zijn adres in Brp. Ik lees dan in de Inkijk dat deze jongere elders woont, terwijl brp anders aangeeft. Zou het niet moeten zijn dat alle gegevens die ik mag inzien, toch te zien moet krijgen? Gaat waarschijnlijk om een RMC medewerker die nu geen gegevens vindt omdat het adres buiten zijn regio valt.  
Wordt nog steeds uwv polisadministratie gebruikt om doelgroepbinding te bepalen bij inkijk Voortijdig Schoolverlater.
Wanneer gaat dit wijzigen in Brp?
Wens is nog niet bekend dat te wijzigen. RMC Wensen worden opgehaald door Ingrado