Q&A Vernieuwde versie Suwinet-Inkijk

Vraag Antwoord Bron
Is er een schatting door te geven wanneer de nieuwe versie voor de GSD doorgevoerd zal zijn? Op dit moment zijn we aan het kijken naar een aantal pilotgemeenten om de nieuwe versie van Inkijk te beproeven. Een schatting is op dit moment lastig te geven.  
Is het nog mogelijk om als pilot gemeente mee te doen? De pilots starten ergens in Q1 2022. Welke gemeentes mee gaan doen als pilotgemeente wordt in eerste instantie afgestemd met VNG. Het beste kun je dus bij VNG aangeven dat jullie belangstelling hebben om mee te doen.  
 Heeft een organisatie of de nieuwe versie of de oude? In principe gebruikt een organisatie of de nieuwe versie of de oude versie. Hierbij is wel een uitzondering voor de gemeentes. De meeste afdelingen werken nog met de oude versie. Alleen voor WGS worden door de gemeentes die hier al Suwinet-Inkijk gebruiken de nieuwe versie gebruikt.  
Nog even terugkomend op de vernieuwde versie en de klassieke versie. De partijen (bronnen) worden één voor één overgezet naar de vernieuwde versie. Betekent dit dat er, voor een totaal beeld zowel een bevraging in de klassieke als de vernieuwde versie moet worden gedaan? Alle bronnen zijn ondertussen ook ontsloten in de Vernieuwde versie Suwinet-Inkijk. Het enige wat nu nog moet gebeuren, is alle afnemende partijen overzetten. Dit gebeurt inderdaad een voor een.  
En kan hierop worden ingelogd met dezelfde inloggegevens of moeten die opnieuw worden verstrekt door een beheerder?? Op de nieuwe versie van Suwinet-Inkijk kan op dezelfde manier en met dezelfde gegevens worden ingelogd als op Suwinet-Inkijk Classic  
Heb ik goed begrepen dat in de nieuwe versie van Suwinet het autorisatiebeheer (wie mag welke gegevens inzien) iets anders gaat dan nu? Zo ja, hoe ziet dat er dan globaal uit? De gegevens worden beter afgestemd op de doelbinding voor een specifieke taak in afstemming met de organisatie. Gebruikers worden gekoppeld aan 1 of meerder taken.   
Wanneer is de nieuwe Suwint omgeving voor beheerders beschikbaar? Op dit moment staat dit gepland voor (eind) 2022  
Per wanneer komt de nieuwe versie van Suwinet? Door een aantal partijen (UWV, SVB en DUO) wordt de nieuwe versie van Suwinet-Inkijk al enige jaren gebruikt. Sinds dit jaar gebruikt ook het CAK de Vernieuwde versie Suwinet-Inkijk. Begin volgend jaar komen daar een aantal andere kleine partijen bij en maken we een begin met het overzetten van de GSD's.  
Welke rollen zijn er binnen het systeem.. Waar wordt dat ingericht en hoe kan je zien welke gegevens zo een rol mag zien De gegevens worden beter afgestemd op de doelbinding voor een specifieke taak in afstemming met de organisatie. Gebruikers worden gekoppeld aan 1 of meerder taken.