Q&A Rapportages

Vraag Antwoord Bron
Logging rapportages zijn niet meer van deze tijd. Vanwege thuiswerken is het niet meer relevant om te kijken naar werken buiten "kantooruren". Goed punt over de rapportages. Het is aan de gemandateerden/security officers hoe zij de rapportages gebruiken. Als er wijzigingsverzoeken zijn voor de rapportages, kunnen deze door jullie vertegenwoordiger in de Suwiketen ingediend worden  
De controle achteraf komt meestal pas na een jaar. Dat is toch niet werkbaar. Waarom? Rapportages worden maandelijks opgesteld en verstuurd aan de gemandateerde. Deze kan als er aanleiding voor is een specifieke rapportage opvragen.