Q&A Herkomst gegevens

Vraag Antwoord Bron
Is het ook mogelijk dat de de rekeningnummers van clienten gekoppeld worden vanuit de belastingdienst in Suwi. BKWI ontsluit gegevens vanuit de Belastingdienst via het Inlichtingenbureau en dat zijn Saldo BankRekeningen en Heffingskortingen. Maar inderdaad geen Toeslagen. Belastingdienst
Als er geen bronvermelding is aangegeven, waar komen de gegevens dan vandaan? De bron staat specifiek vermeld op de pagina, in de kopregel of bij de gegevens. Bron
Hoe kunnen we wijzigingen doorgeven?  bijv in de IKV staat dat klant een WAO uitkering heeft, terwijl het een Wajong uitkering moet zijn, terwijl ook in de bron Wajong uitkering staat? Wij geven enkel gegevens door zoals wij die ontvangen vanuit onze bronnen. Wij hebben verder geen enkele invloed op deze gegevens en passen deze ook niet aan. Eventuele problemen met de gegevens (incorrecte gegevens) moeten dus altijd bij de bron aangepast worden. Bron
Wie bepaalt hoe gegevens opgegeven dienen te worden, en op welke wijze geven jullie hier voorlichting in? Welke richtlijnen zijn daarvoor opgesteld, zijn die centraal te raadplegen? Als jullie daar geen inivloed op hebben, wie stelt dan wel  de richtlijnen op over hoe gegevens aangeleverd dienen te worden? Zijn die centraal te raadplegen? Wij geven enkel gegevens door zoals wij die ontvangen vanuit onze bronnen. Wij hebben verder geen enkele invloed op deze gegevens en passen deze ook niet aan. Eventuele problemen met de gegevens (incorrecte gegevens) moeten dus altijd bij de bron aangepast worden. Bron
Door mijn werk zie ik dat het systeem wordt vervuild en niet 100% betrouwbaar is. Waar kan ik dat melden. Wij geven enkel gegevens door zoals wij die ontvangen vanuit onze bronnen. Wij hebben verder geen enkele invloed op deze gegevens en passen deze ook niet aan. Eventuele problemen met de gegevens (incorrecte gegevens) moeten dus altijd bij de bron aangepast worden. Bron
Het komt wel eens voor dat de partner bij sommige klanten als kostendeler in Suwinet vermeld wordt.Wanneer gebeurt dat? Deze pagina toont medebewoners tussen 21 en 40 jaar die mogelijk vallen onder de Kostendelersnorm. Er worden BRP gegevens gecombineerd met opleidingsgegevens van DUO.

Met deze toets kunt u bepalen welke medebewoners uitgezonderd kunnen worden van de kostendelersnorm in verband met scholing, op grond van art. 19a Participatiewet, lid 1, sub d.
Bron
Als de gegevens direct worden overgenomen zoals ze bekend zijn bij de bron. Bestaat er dan ook een mogelijkheid om wijzigingen (in de vorm van een historie-moment bijvoorbeeld van inkomsten) in te zien binnen Suwinet-Inkijk. Wij leveren enkel gegevens door en slaan geen historie op. Historie is dus alleen zichtbaar wanneer deze door de bron wordt geleverd. Bron
Waarom worden de persoonsgegevens niet bij de Gemeente opgehaald, de authentiek bron? De persoonsgegevens worden bij het RVIG (Authentieke bron BRP) opgehaald. Zij krijgen de gegevens van de gemeentes aangeleverd. Dus eigenlijk worden de gegevens van de gemeentes gebruikt. Maar RVIG is als de 'officiële' bron voor persoonsgegevens aangewezen. BRP
Hoe kunnen wij zien wat de startdatum is van een onderzoek bij BRP(GBA)? Hoe kunnen wij zien als BRP(GBA) bv adres in onderzoek heeft wat de startdatum van dit onderzoek is? Dat wordt niet getoond. Dus niet te zien.
Wens is nog niet bekend dat te wijzigen. U kunt dit bij uw eigen organisatie kenbaar maken.
BRP
Kun je zien of iemand een rijbewijs heeft? Of iemand een rijbewijs heeft, is geen informatie die Suwinet ontsluit. CBR
Hoe lang blijft een persoon als fraudeur in Suwinet geregistreerd staan?  Wij hebben geconstateerd dat tenminste één persoon vanuit onze gemeente (GSD) nog als zodanig geregistreerd staat, terwijl de fraudeschuld al lang is afgelost. Welke gegevens zijn relevant om ervoor te zorgen dat een persoon niet meer als fraudeur in Suwinet tevoorschijn komt? Wij geven enkel gegevens door die we uit onze bronnen ontvangen. De registratie als fraudeur moet dus bij de bron aangepast worden. Gemeenten
Staan de rekeningnummers van de minderjarige kinderen ook bij een van de ouders bij het tapje belastingdienst? Nee IB
Waarom staan de bankrekeningnummers die bekend zijn bij de Belastingdienst niet meer in Suwinet? Als ik op het kopje Belastingdienst druk dan is dit altijd leeg. Bankrekeningnummers worden geleverd vanuit een bron bij het Inlichtingenbureau (IB). Zij hebben alleen gegevens van burgers met een bijstandsuitkering.  Gegevens zijn alleen zichtbaar als het BSN is aangemeld bij het Inlichtingenbureau voor samenloopsignalen.  (Zie ook: Actualiteit per bron) IB/Belastingdienst
Wat is de reden dat je bij de één wel bankrekeningen ziet, en bij de andere klant niet onder het kopje belastingdienst op Suwinet. Bankrekeningnummers worden geleverd vanuit een bron bij het Inlichtingenbureau (IB). Zij hebben alleen gegevens van burgers met een bijstandsuitkering.  Gegevens zijn alleen zichtbaar als het BSN is aangemeld bij het Inlichtingenbureau voor samenloopsignalen. IB/Belastingdienst
Ik voer de Participatiewet uit. Nu valt mij op dat ik in Suwinet onder "Belastingdienst" vaak geen gegevens zie. Waar heeft dit mee te maken? Gegevens zijn alleen zichtbaar als het BSN is aangemeld bij het Inlichtingenbureau voor samenloopsignalen. IB/Belastingdienst
BSN subject naar onderdeel 'onroerende zaken', keuze maken kadastraal object, resultaat kadastraal object geeft in dit geval aan dat bij vermelding 'Verkrijging eigendom' de term 'contant' vermeld staat. Regulier staat hier hypotheek o.i.d. Dit is behoorlijk afwijkend; waarom deze term contant? Wat houdt dit in? bron Kadaster bepaalt de gegevens

Code wijze verkrijging eigendom
De code die aangeeft of de ONROERENDE ZAAK (eigendom) verkregen is via een eventueel gedeeltelijke of volledige hypotheek of contant is betaald. (bron SGR)
Kadaster
Vanuit de optie in Suwi "Kadaster" heb ik gezien dat bij de informatie Kadastraal object van het object, bij de wijze verkrijging eigendom "contant" vermeld stond. Gelet op het feit dat notarieel overdracht van een kadastraal goed slechts tot een bepaald bedrag 'contant' kan worden betaald, is dit erg verwarrend. Kunnen jullie hier iets meer over melden? bron Kadaster bepaalt de gegevens

Code wijze verkrijging eigendom
De code die aangeeft of de ONROERENDE ZAAK (eigendom) verkregen is via een eventueel gedeeltelijke of volledige hypotheek of contant is betaald. (bron SGR)
Kadaster
Hoorde ik nog juist dat KvK verdwijnt uit Suwinet? De KvK-gegevens verdwijnen niet, maar we gaan een rechtstreekse koppeling met KvK-realiseren. Daarmee komen wel de aanvullende Graydon-gegevens te vervallen. KvK
Kunnen jullie nog iets meer vertellen over RNI. Welke bronnen en wie en hoe wijzig je als ABO deze gegevens als dat nodig is. Je kunt ook in RNI terecht komen als je niet langer ingeschreven bent in Nederland of VOW. Wie is dan de beheerder van deze gegevens? De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de RNI. Inschrijven in de RNI of het wijzigen van persoonsgegevens kan bij een RNI-loket of via Aangewezen bestuursorgaan.
De RNI is bedoeld voor personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Ook mensen die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven kunnen zich inschrijven in de RNI.
RNI
Is het mogelijk om binnen Suwinet bij een RNI registratie wel de bron te vermelden die de inschrijving heeft verricht? De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de RNI. Inschrijven in de RNI of het wijzigen van persoonsgegevens kan bij een RNI-loket of via Aangewezen bestuursorgaan.
De RNI is bedoeld voor personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Ook mensen die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven kunnen zich inschrijven in de RNI.
RNI
Uitzendbureaus geven vaak geen einde inkomstenverhouding op als een persoon er niet meer werkt. Wat is daar de reden voor? Is dit praktisch op te lossen voor jullie op korte of middellange termijn? Wij geven enkel gegevens door zoals wij die ontvangen vanuit onze bronnen. Wij hebben verder geen enkele invloed op deze gegevens en passen deze ook niet aan. Eventuele problemen met de gegevens (incorrecte gegevens) moeten dus altijd bij de bron aangepast worden. UWV
Als een klant aangeeft dat de werkgever die in Suwinet staat niet bij hem/haar bekend is, waar kan hij/zij dit het bespreekbaar maken? Wij geven enkel gegevens door zoals wij die ontvangen vanuit onze bronnen. Wij hebben verder geen enkele invloed op deze gegevens en passen deze ook niet aan. Eventuele problemen met de gegevens (incorrecte gegevens) moeten dus altijd bij de bron aangepast worden. UWV
Regelmatig zie ik lopende inkomensdossiers waarbij er al vele maanden € 0,00 binnenkomt. Ontvangt de bron hiervan een signaal zodat vervuiling voorkomen kan worden? Werkgevers melden maandelijks een loonaangifte bij de Belastingdienst. Dat kan een 'lege' loonaangifte zijn.Het  betreft dan vaak personeel dat geen verloonde uren heeft en dus geen loon heeft ontvangen in die periode. Kan onbetaald verlof zijn. UWV
Komen telefoonnummers ook beschikbaar in de toekomst? Telefoonnummers worden op specifieke pagina's getoond en zijn afkomstig van UWV Werkbedrijf. Dit nummer is door een werkzoekende zelf aangeleverd. Op dit moment is geen authentieke bron voor het vastleggen van telefoonnummers.  UWV
Waarom worden er geen netto bedragen benoemd in Suwinet? is het nog mogelijk dat de bedragen in Suwinet wat nu bruto is, ook nog netto komen te staan. Nu vragen wij als gemeente toch nog vaak de specificatie bij de klant op om de netto gegevens te krijgen. Wanneer dit in Suwinet zou staan, zou je dit niet meer bij de klant hoeven op te vragen. Het uitrekenen van een netto bedrag heeft nogal wat voeten in aarde om dit goed te doen, er is geen eenduidige definitie voor het begrip netto loon. Dit is een vraag die vaker bij ons binnen komt. Voor nu is er geen oplossing beschikbaar voor het tonen van het netto bedrag. We zijn wel aan het onderzoeken of dit in de toekomst mogelijk is. UWV
Ik heb een vraag over de arbeidsduur (verloonde uren) Soms krijgen wij een arbeidsovereenkomst waar de arbeidsduur in benoemd word. Dit wijkt soms af met de verloonde uren in Suwinet.  Mogelijk dat er verlof aan de orde is.  Nu vraag ik me af of Suwinet ook een tabblad heeft waar we dit kunnen achterhalen ? Binnen Suwinet-Inkijk is alleen de verloonde uren te zien. De getoonde gegevens op de arbeidsovereenkomst over arbeidsduur is niet bekend en terug te vinden. UWV
Soms is het arbeidsverleden  heel beperkt zichtbaar tot 3 jaar geleden. Bij andere klanten gaat het tot 5 jaar terug. Waar zit het verschil in? Bron Loonaangifte toont Inkomstenverhoudingen over een bepaalde periode afhankelijk van de ingestelde periode. Je kunt maximaal 5 jaar terug om een Inkomstenverhouding op te halen. Als een Inkomstenverhouding in die periode valt en deze bestaat al veel langer dan komen die data mee met die Inkomstenverhouding. Het aantal inkomstenopgaven per Inkomstenverhouding is maximaal 60 maanden (= 5 jaar). UWV
Waarom zijn onder het ene pad de inkomstengegevens niet consistent met die volgens het andere pad? Onder raadplegen terugvordering en verhaal zijn de inkomsten gegeven niet gelijk aan raadplegen via inkomstenverhoudingen. Bovendien blijkt bij beslag onder UWV dat de binnen Suwinet ontsloten gegevens niet kloppen met de gegevens volgens beslag. Verschillende bronnen hebben verschillende gegevens. Er is soms een verschil in de periode waarover gegevens worden opgevraagd en getoond. Dit hangt af van de doelbinding van het overzicht. UWV
Staat iemand met een lopende uitkering in zowel de inkomstenverhoudingen als in de uitkeringsverhoudingen? Ja dat klopt inderdaad. UWV
Kan er bij Inkomsten gegevens ( Werk en Inkomen) worden aangegeven of het (bruto loon) maandelijks of een 4 weken loon is of anderszins is? Nu geeft de periode aan of het een maand is of 4 wekelijks.
Gegeven bestaat wel in de keten, maar wordt alleen niet getoond. Wensen hiervoor binnen de eigen organisatie 
UWV
Is het inkomen wat in Suwinet in te zien is, ook netto? Belangrijk voor de schudhulpverlening en het uitwerken van de beslagvrije voet Het inkomen wat getoondwordt  in Suwinet-Inkijk is bruto. Netto loon is geen gegeven wat bij de bronnen beschikbaar is. Voor het berekenen van de Beslagvrijevoet is er inmiddels tooling becshikbaar. Voor gemeenten o.a. via het portaal van het IB  
Soms krijg je bij het raadplegen van de dienstverbanden op een loonheffingsnummer geen resultaat en als je een volgende keer kijkt is er wel resultaat. Hoe zie ik of geen resultaat is, omdat het niet geleverd kan worden of dat het er echt niet is? Wanneer een gegeven om technische redenen niet geleverd kan worden, krijgen gebruikers hierover een foutmelding. Wanneer gegevens zonder verdere melding niet getoond worden, zijn deze op dat moment niet bekend bij de bron.  
Verdwijnen gegevens na een aantal jaren? Zo ja, is dat afhankelijk van de leverancier van de gegevens? of ook van andere factoren? Ja, gegevens verdwijnen na een aantal jaar, afhankelijk van de wettelijk bewaartermijn of zolang als is afgesproken tussen bron en afnemer om de wettelijke taak uit te kunnen voeren.  
Waarom wordt er in Suwinet gesproken over WWB terwijl al jaren de PW er is? In de DEMO wordt nog WWB gebruikt in de periode over 2006/2007. Vanaf 1-1-2015 is dit de Participatiewet geworden en zal ook zo worden getoond bij code 43. Ligt dus aan Demo data
Vanuit de echte bronnen wordt wel PW gebruikt
 
Werkgever kan bij het uwv navragen of iemand in het doelgroepregister valt. Deze informatie staat ook in suwinet. In suwinet staat dat persoon onder het doelgroep register valt, maar info van UWV is NEE UWV de bron is. Dus dat is voor Suwinet de waarheid.  
Zijn er ook leveranciers van informatie die zelf geen wettelijke taak hebben? bijvoorbeeld een ziekenhuis of webwinkel? Nee, BKWI ontsluit enkel gegevens van authentieke bronnen.  
Is er ook een mogelijkheid om te kunnen zien dat er partijen bezig zijn met het onderzoeken naar 'fictieve' dienstverbanden?
Nee niet bekend of er onderzoeken lopende naar 'fictieve' dienstverbanden.
Op dit moment kennen we alleen voor BRP-gegevens de status "in onderzoek". Van andere organisaties krijgen we deze informatie niet door en kunnen we deze dus ook niet doorgeven.
 
Zijn ook lopende Toeslagen zichtbaar? UWV keert Toeslag ingevolge de Toeslagenwet uit, die is zichtbaar in Suwinet.
BKWI ontsluit gegevens vanuit de Belastingdienst, maar geen Toeslagen, zoals huurtoeslag.
 
Ik kan het misschien fout hebben begrepen maar zijn gegevens afkomstig uit DUO wel of niet zichtbaar in Suwinet. Er zijn inderdaad gegevens van DUO (opleidingen en stufi) te raadplegen via Suwinet-Inkijk.   
In het kader van adresonderzoek maak ik gebruik van Suwinet.  Hierin is voor mij de bron loonaangifte zichtbaar. Dit kan een aanwijzing zijn dat een persoon  niet op het opgegeven adres woont. Wat ook een goede aanwijzing kan zijn is  bijvoorbeeld op welk adres een auto geregistreerd staat of op welk adres de aangifte belasting wordt gedaan.  Wordt door gemeentes ook weleens gebruik gemaakt van die gegevens? Wanneer een gemeente een taak uitvoert waarbij dit nodig is zullen ze dit inderdaad doen. Het zijn geen gegevens die via Suwinet-inkijk beschikbaar zijn.  
Context werkconsulent P-Wet: Soms heeft een klant een CV, maar in Suwinet staat geen historie van betaalde functies. Welke verklaarbare oorzaak heeft dat? Mogelijk dat de betaalde functies buiten de termijn vallen waarin gegevens worden getoond. Bij inkomstengegevens wordt maximaal 5 jaar aan historie getoond.  
Een gemeente kan alleen in gegevens van belastingen inkijken pas al de uitkering is toegekend. Kan het op een eerdere manier worden ingezien? Bankrekeningnummers worden geleverd vanuit een bron bij IB. Zij hebben alleen gegevens van burgers met een bijstandsuitkering.  Gegevens zijn alleen zichtbaar als het BSN is aangemeld bij het Inlichtingenbureau voor samenloopsignalen.    
Goedemorgen, kun je ook gegevens raadplegen van DUO betreft inburgering? Er is een Inburgeringsportaal. Zie op bkwi.nl:
https://bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk/procedure-aansluiting-suwinet-services/2-aansluiting-inburgeringsportal-duo/
Deze eindigt per 1-4-2022 via BKWI. Gaat via DUO lopen
DUO