Q&A Doelbinding

Vraag Antwoord Bron
Wat is de reden dat er in Suwinet Burgerzaken geen informatie van de Belastingdienst staat als bron? Wij leveren gegevens waarop een organisatie wettelijk recht heeft. Als Burgerzaken wel recht heeft op deze gegevens, maar deze op dit moment niet ontvangt, kun je hiervoor een wijzigingsverzoek laten  indienen . Gegevens van de belastingdienst worden op dit moment ook niet rechtstreeks ontsloten. Belastingdienst
Ik mis in suwinet 3 registraties: PGB, Alimentatie zichtbaar en inkomen uit eigen onderneming. wordt dit binnenkort toegevoegd? Op dit moment is niet bekend of deze registraties in de toekomst zichtbaar zullen zijn in Suwinet-Inkijk. U kunt een verzoek kenbaar maken binnen uw eigen organisatie. Bron
Gaat het mogelijk worden om vermogen van Nederlandse burgers in het buitenland te raadplegen? Nee, er is in Nederland geen authentieke bron om te raadplegen. Bron
welke gegevens mogen worden geraadpleegd voor verhaalsonderzoek? Heb je daar een specifieke rol voor nodig? Deze aanvraag kun je doen via je eigen gebruikersbeheerder/servicedesk Bron
Er zijn verschillende rollen. Zware of lichtere bijvoorbeeld. Sociale recherche een zware rol, consulent krijgt minder te zien. Wie bepaalt dat intern Deze aanvraag kun je doen via je eigen gebruikersbeheerder/servicedesk Bron
Zijn er bepaalde overeenkomsten/regelingen nodig om meer inzage te krijgen? Of is er een overzicht welke gegevens ingezien mogen worden voor het uitvoeren van een betreffende functie? Deze aanvraag kun je doen via je eigen gebruikersbeheerder/servicedesk Bron
Ik zou vanuit mijn functie graag een extra tabblad willen bekijken, om mijn Uitkeringsdeskundige van een juist advies te bedienen. Hoe kan ik dit bewerkstelligen daar Suwinet niet door ons(UWV) beheert wordt? Deze aanvraag kun je doen via je eigen gebruikersbeheerder/servicedesk Bron
Bij de nieuwe Inkijk mis ik de informatie die ik eerder wel zag. Wanneer je deze gegevens nodig hebt om je werk uit te voeren kun je dit binnen je organisatie aangeven. Er kan dan een wijzigingsverzoek aan BKWI gedaan worden zodat je deze gegevens ook te zien krijgt. Bron
Bij het opvragen van een kenteken werd vroeger ook meteen het adres en woonplaats van de tenaamgestelde gepresenteerd. Nu alleen naam, geb. datum en bsn. Om te zien waar die persoon woont dient nu het bsn van de tenaamgestelde persoon aangeklikt te worden. Waarom deze extra handeling? In  het kader van handhaving niet erg logisch om zonder adres/woonplaats gegevens te presenteren. De wijze waarop gegevens getoond worden, is afgestemd met de betreffende organisatie. In sommige gevallen worden niet alle gegevens in een keer getoond maar in een detailpagina i.v.m. privacy en dataminimalisatie. BRP
Is het mogelijk om te vermelden of een adres een briefadres is ?
Hoe zie ik dat dan ? Ik zie geen verschil in correspondentie adres of woonadres
Er zijn verschillende typen adres beschikbaar. Waaronder een correspondentie adres. In principe is het mogelijk om de type adressen te tonen indien dit nog niet gebeurt.  BRP
Waarvoor zijn de verschillende BRP rollen en wanneer mag je welke gebruiken? Er zijn per afnemer/organisatie eigen rollen voor BRP gemaakt. Dit komt omdat de afnemers verschillende taken uitvoeren en daarvoor verschillende gegevens nodig hebben. Ook komt het voor dat 1 organisatie meerdere BRP rollen heeft. Dan worden binnen deze organisatie verschillende rollen uitgevoerd waarbij verschillende gegevenssets horen.  BRP
Waarom kunnen wij bij de belastingdienst niet het banksaldo zien als er nog geen uitkering van de participatiewet wordt betaald. Met deze gegevens kunnen wij namelijk gelijk zien welke rekeningnummers en vermogen de klant heeft. Er is bepaald welke gegevens de belastingdienst aan ons levert zodat deze getoond worden in Suwinet-Inkijk. Het banksaldo is geen onderdeel van die afspraken. IB/Belastingdienst
kan er ook in IND-gegevens gekeken gaan worden in de toekomst? Op dit moment hebben wij geen verzoek gekregen om IND gegevens te ontsluiten. Op het moment dat hier een wettelijke basis voor is en wij een wijzigingsverzoek hiertoe krijgen, is dat wel een optie. IND
Zie je in Suwinet alle kadaster gegevens zowel historie als recent als ik inkijk Zover de gebruiker geautoriseerd is voor deze gegevens worden deze getoond.  Kadaster
Wat betreft KvK inzage vanaf volgend jaar. Is dat afhankelijk van je rol/functie of je inzage hebt? Dat klopt inderdaad. De toegang tot gegevens is afhankelijk van uw rol en functie. Voor het raadplegen van de gegevens moet doelbinding zijn. Voor KvK geldt dat dit publieke gegevens zijn. Wilt u toegang tot deze gegevens, en uw organisatie heeft al toegang tot KvK via Suwinet-Inkijk, dan kunt u contact opnemen met de beheerder van Suwinet-Inkijk van uw organisatie.  KVK
Waarom zijn de RDW gegevens niet zichtbaar van klanten die niet in de uitkering zitten, maar wel bijvoorbeeld bijzondere bijstand aanvragen waar wij deze RDW gegevens wel nodig hebben om het vermogen vast te stellen. Suwinet-Inkijk toont de gegevens zoals ze beschikbaar zijn bij de bron. RDW gegevens worden opgehaald en getoond op basis van het ingevoerde BSN.  RDW
Ik ben werkzaam op de afdeling WW en voor ons zou het enorm handig zijn als er bijvoorbeeld te zien is hoeveel uren iemand heeft gewerkt in een maand. Maar als we geautoriseerd zijn is dat dan ook in te zien? Of alleen de bedrijfsvorm , adres, etc? Het aantal uren is beschikbaar in de inkomstenopgaven, dus als er doelbinding voor deze gegevens is, mogen deze toegevoegd worden. Het toevoegen van gegevens kunt u aankaarten bij de eigen organisatie/afdeling.   UWV
Waarom is de historie korter geworden.  Bij raadplegen van inkomsten zie je niet meer de "hele" historie. Ik begrijp dat de ook niet in alle situaties noodzakelijk is. Maar hoe weet ik dan waar de historie begint? Dus het verschil tussen wat zie ik niet meer en wat is er niet.
kun je hier een voorbeeld van laten zien. 
Bij de inkomstenverhoudingen tabel staat als het goed is over welke periode de gegevens zijn opgevraagd. Dit staat boven de tabel aangegeven. Maximaal is dit 5 jaar maar in een aantal gevallen is dit korter.

UWV
Ik kan Suwinet wel gebruiken om registratie doelgroepregister te zien. Beschut werk is nog niet zichtbaar. Is dit iets wat in de nabije toekomst op de agenda staat? De vraag voor deze gegevens is bekend bij VNG en er loopt een verzoek bij het UWV voor het leveren van deze gegevens.  UWV
kan je ook voor WMO en Jeugd inkijken in het Suwinet? Op dit moment is het gebruik van Suwinet niet opgenomen in de Wet voor WMO en Jeugd. Nee dus  VNG
Mag je suwinet gebruiken bij de toekenning van sociale kredieten via de Gemeente? De toekenning van sociale kredieten valt binnen de participatiewet, voor de GSD's de basis voor het gebruik van Suwinet-Inkijk.  
Wie bepaald wat je binnen schuldhulpverlening wel of niet mag inzien? Dit wordt bepaald door meerdere factoren. Als belangrijkste de wet. Daarnaast kijken de bronnen en uitvoeringsorganisaties wat binnen deze wet proportioneel is.   
Kan iemand van Schuldhulpverlening het zelfde inzien als een collega van de Participatie.? Voor Schuldhulpverlening is gekeken naar welke gegevens nodig zijn om het werk uit te voeren. Deze zullen afwijken van de gegevens die ingezien kunnen worden bij de Participatie wet.  
Welke gegevens mag ik bevragen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ? Ik merk dat er heel verschillend mee opgegaan wordt Er is begin 2021 een WGS webinar gehouden, daarin is de WGS taaksheet inhoudelijk behandeld. Deze is nog terug te zien via bkwi.nl ( https://www.bkwi.nl/producten/schulden-en-derdenbeslag/wgs/terugkijken-webinar-introductie-suwinet-inkijk/   )  
Mag ik om de mogelijkheden van verhaal voor een uitkeringsgerechtigde te bepalen, de inkomsten van de ex-partner raadplegen? De  Wet bepaald welke gegevens voor het uitvoeren van de taak nodig zijn. Deze vraag kan binnen de eigen organisatie beantwoord worden. Bij het uitvoeren van de PW mag je de inkomstengegevens van een ex partner raadplegen ivm alimentatie die client kan bedingen.  
Mag je in Suwinet de kinderen of ex-partner  raadplegen? Soms krijg je niet alle informatie van de klant bij een aanvraag, vandaar. Als het voor het uitvoeren van de wettelijk taak de gegevens van b.v. partner nodig zijn mogen deze geraadpleegd worden.    
Whitlistvraag, kunnen daar meer redenen aan toegevoegd worden of is dit per gemeente bepaald ? Ik vraag vaak kinderen op om te bepalen of zij tot de kostendelersnorm behoren, die reden staat er niet tussen, ik vul daarom "anders" in. Op bkwi.nl staan Q&A whitelist en escapefunctie GSD's: https://bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk/vragen-en-antwoorden-whitelist-en-escapefunctie-voor-gsd-s/  
Ik behandel aanvragen bijzondere bijstand en gebruik dan Suwinet-Inkijk. Mag ik Suwinet ook gebruiken wanneer er nog geen aanvraag is maar alleen een (interne) vraag over of van een cliënt of er mogelijk recht bestaat op bijzondere bijstand? Gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het uitvoeren van een wettelijke taak. Uw vraag kan het beste binnen de eigen organisatie beantwoord worden.  
Ik hoor dat ook de RDW informatie beschikbaar is, maar niet voor mij als arbeidsdeskundige. Bij het beoordelen van het theoretische verdienvermogen (duiden van functies) is het van belang of de burger een rijbewijs heeft.  Dat is lang niet altijd bekend. Natuurlijk kan ik dat bij de burger opvragen, maar waarom kan ik niet bij de RDW gegevens? De RDW gegevens gaan over voertuig bezit. Gegevens over een rijbewijs wordt door de bron niet onsloten. U kun hiervoor via de eigen organisatie een verzoek indienen.  
Kan een medewerker van de gemeente altijd minimaal de inkomstenverhoudingen zien in Suwinet. En dan dus ook mogelijke uitkeringen bij andere ketenpartners? i.v.m het uitwisselen van gegevens. Als voorbeeld: een fraudemelding die binnenkomt bij de gemeente. wij krijgen vaak meldingen met de mededeling dat het mogelijk interessant is voor ons ( UWV)  maar dat zij zelf niet mogen kijken of er een andere uitkering loopt.  Dat gaan wij dan dus doen. Wat een medewerker kan zien, is afhankelijk van de rol van die gebruiker en wordt, binnen de doelbindingsgegevens die BKWI levert, bepaald door de gebruikersadministratie van de eigen organisatie.  
Mag je Suwnet gebruiken om aanvraag van regelingen toegankelijker te gaan maken?  Bijv. Vooraf controleren? Waar je Suwinet-Inkijk voor mag gebruiken is afhankelijk van de wettelijke taken die je uitvoert. Deze vraag moet binnen de eigen organisatie beantwoord worden.  
Wie bepaalt en op welke manier welke gegevens door een gebruiker kunnen worden ingezien? Hoe gegevens worden getoond wordt afgestemd met de betreffende organisatie. Voor de Gemeenten wordt dit afgestemd met de VNG.   
Bij het toekennen van een Toeslag, moeten wij ook soms kijken of het kind van een blh studeert. En dit kan het makkelijkst met de kostendelersnorm. Maar die hebben wij (afd. BZ Heerlen) niet ter beschikking in Suwinet. Vandaar mijn vraag. Bedankt voor de toelichting. Er is een pagina "kostendelersnorm" binnen Suwinet-Inkijk.
Daarnaast is er voor GSD'n een pagina 'DUO gegevens', waar je op BSN kan zoeken naar opleidingsgegevens en Studiefinanciering.
Deze wordt door de gebruikersbeheerder van jullie eigen organisatie toegekend aan rollen die daar recht op hebben. In eerste instantie zou je hiervoor dus een aanvraag moeten doen bij jullie eigen gebruikersbeheerder.
 
Waarvoor bestaan de verschillende rollen bij ons in de gemeente en welke aan wie gegeven zou moeten worden. Op bkwi.nl zijn een aantal handreikingen van VNG realisatie voor het gebruik van Suwinet-Inkijk te vinden https://bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-autorisatie/overzicht-autorisaties-op-suwinet-inkijk-voor-gsd-v20201015/   
Debiteurenbeheer mogen wij het kadaster raadplegen bij oude krediethypotheken onderzoek. In deze uitleg zag ik de mogelijkheid in de linkerkolom. Is dit straks in 2022 ook bij KVK mogelijk indien wij geen inkomsten zien in Suwinet debiteurenbeheer. Kwestie van doelbinding die door eigen partij moet worden bepaald. Als je doelbinding hebt voor gegevens KvK (Bedrijvenregister in Suwinet-Inkijk) kun je deze nu al inzien. Afstemmen met Gebruikersbeheerder.  
Vanuit mijn functie als rmc traject begeleider Vsv is Inkijk bij KVK best handig, steeds meer jongeren starten met een onderneming. Op bkwi.nl zijn een aantal handreikingen van VNG realisatie voor het gebruik van Suwinet-Inkijk te vinden https://bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-autorisatie/overzicht-autorisaties-op-suwinet-inkijk-voor-gsd-v20201015/   
Is doelbinding dan alleen op een uitkeringsinstantie of kan dat dus ook voor de wettelijke taak van de gemeente voor de veiligheid van de stad (ivm mijn andere taken bij openbare orde en veiligheid) De wettelijke grondslag voor het gebruik van Suwinet door GSD's is de Participatiewet en WGS. Suwinet-Inkijk is dus alleen raadpleegbaar voor taken die onder die wetten vallen.   
Is het toegestaan om op BSN van de kostendeler (niet bijstandsgerechtigde) in Suwinet te bekijken om te bezien of hij daadwerkelijk DUO ontvangt? Moet eigen organisatie aangeven. Is er Doelbinding?  
Mag je jezelf raadplegen? Voor het raadplegen van je eigen BSN bestaat geen doelbinding, dus in dat geval is het antwoord "nee".  
Mag je samen met een klant op basis van suwi-gegevens een cv opstellen (met arbeidsverleden) en hoe kan het dat in de ene gemeente een participatie werkcoach wel in suwi kan en in een andere gemeente niet? De gegevens in Suwinet-Inkijk mogen gebruikt worden voor de taken waarvoor doelbinding bestaat. Over het gebruik van Suwinet-Inkijk moet door je organisatie verantwoording afgelegd worden. Iedere organisatie bepaalt zelf welke rechten aan welke rollen uitgedeeld worden binnen de geldende doelbinding.  
Naast medewerker Werk en Inkomen ben ik ook analist voor radicalisering en ondermijning. Mag ik vanuit die taak ook Suwinet-Inkijken? En mag ik dan wel inkijken ook van mensen zonder bijstandsaanvraag Welke gegevens u mag zien, wordt binnen uw eigen organisatie bepaald op basis van de doelbinding.  
Stel er zijn vermoedens van fraude en om die reden wordt Suwinet gebruikt, moet je dit dan handmatig vastleggen als gebruiker? Wij registreren niet de reden waarom een gebruiker gegevens opvraagt. Deze informatie ligt eigenlijk besloten in de rol/taak van de gebruiker.
De gebruiker moet zelf verantwoording afleggen over het gebruik van Suwinet-Inkijk.
 
Stel: Een gegeven wordt ten onrechte getoond in Suwinet-Inkijk, wie is dan verantwoordelijk: de bron of BKWI? Tussen de bron en de afnemer wordt bepaald welke gegevens de bron aan de afnemer levert. Er wordt bepaald of er doelbinding is voor uitvoeren van een bepaalde taak. BKWI krijgt dan het verzoek om deze gegevens via Suwinet-Inkijk te tonen.
Wanneer aan BKWI gevraagd is om gegevens te tonen die niet tot de doelbinding horen zijn de bron en de afnemer verantwoordelijk.
 
Vanwege de AVG mag niet verder mag kijken naar de woonsituatie, bijvoorbeeld toetsing voor Max WW. Ik begrijp nu dat ik niets te zien krijg dat ik niet mag zien, als dit niet bij mijn functie hoort. Betekent het dat ik wel mag kijken naar de samenstelling thuissituatie omdat het wel zichtbaar is? Ik klik er namelijk niet op, vanwege de afspraken. Maar soms kan het helpen. Welke gegevens voor welke rol zichtbaar zijn, wordt bepaald door je eigen organisatie, wij faciliteren dit enkel. Of je bepaalde gegevens wel of niet mag zien, is afhankelijk van je rol en de doelbinding. Dit is dus een vraag die wij niet kunnen beantwoorden, maar die binnen jullie eigen organisatie afgestemd moet worden.  
Mag een medewerker Suwinet Burgerzaken gebruiken voor het controleren van een persoon die niet (meer) ingeschreven staat in onze gemeente, maar waarvan het vermoeden bestaat dat deze persoon hier wel (weer) woonachtig is? Dit is afhankelijk van de taak van de betreffende medewerker en de afspraken die hierover binnen de eigen organisatie en met de gegevensbron zijn gemaakt.  
Wanneer is Suwinet compleet ( welke gegevens willen we graag nog toegevoegd hebben) Of is de finish bijna bereikt ? Of zijn de mogelijkheden nog oneindig? Welke gegevens via Suwinet ontsloten worden is afhankelijk van wetgeving. Op basis van nieuwe/aangepaste wetgeving kan het zijn dat er nieuwe bronnen ontsloten moeten worden, zoals mogelijk voor WGS gaat gebeuren. Wens en Doelbinding zijn bepalend.  
Wat is de precieze verhouding tussen WEU en Suwinet? Suwinet levert meer informatie dan ogv WEU wordt uitgesloten toch? WEU heeft als doel gegevens éénmalig uit te vragen.
Suwinet-Inkijk levert enkel de gegevens waarop een afnemer recht heeft op basis van de doelbinding. Dus nooit meer dan wettelijk mag. Welke gegevens elke gebruiker/rol ziet wordt vervolgens binnen de organisatie zelf bepaald.
 
Wat zijn de consequenties wanneer er onjuist gebruik wordt gemaakt van Suwinet-Inkijk? Zowel op gebruikersniveau als organisatieniveau. De consequenties op gebruikersniveau worden per organisatie bepaald. Hierover kan uw eigen organisatie u informeren. Op organisatieniveau moet jaarlijks verantwoording afgelegd worden over het gebruik van Suwinet-Inkijk. Eventuele sancties op organisatieniveau zullen dan door het ministerie SZW opgelegd worden.  
Wie bepaalt welke gegevens in een bepaalde rol kunnen worden ingezien? Doet bijvoorbeeld de uitvoeringsinstantie dat zelf of BKWI? Dit wordt bepaald in samenspraak tussen de uitvoeringinstantie (afnemer) en de bron. Als BKWI helpen we hierbij om vast te stellen wat proportioneel is.  
Wie kunnen er allemaal inkijken? Want ik begrijp dat niet iedereen in Suwinet kan inzien? Kan elke ambtenaar in suwinet inzien? Iedere ambtenaar die gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van een wettelijke taak, die aangeboden wordt in Suwinet-Inkijk kan dit inzien, mits de eigen gebruikersbeheerder deze persoon toegang tot Suwinet-inkijk heeft gegeven.  
Wordt Suwinet ook gebruikt door opsporingsdiensten? Suwinet wordt gebruikt door de ketenpartners in de keten werk & inkomen. Hieronder kunnen ook afdelingen/rollen vallen die zich bezig houden met opsporing van bv. fraude