Q&A Burger

Vraag Antwoord Bron
Hoe faciliteer je dat de klant zelf  weet wie zijn/haar gegevens heeft ingekeken? Wij merken dat dit steeds meer leeft. Dit is iets waar nog geen functionaliteit voor is. Er wordt nog vanuit gegaan dat er niet veel klanten zijn die dit willen weten en dat zij dan zelf actie moeten nemen. Wanneer jullie merken dat hier steeds meer vraag naar is lijkt het me een idee om dit binnen je organisatie te bespreken en een verzoek voor indienen. Dan kan BKWI bepalen hoe en wanneer deze functionaliteit gemaakt kan worden.  
Kan een burger opvragen door wie en hoe vaak zij/haar gegevens zijn geraadpleegd in Suwinet Inkijk? Hiervoor kan de burger een verzoek bij het BKWI indienen https://bkwi.nl/over-bkwi/wat-doet-bkwi-met-mijn-gegevens/  
Hoe weten burgers dat hun gegevens zijn geraadpleegd via het Suwinet? Hiervoor kan de burger een verzoek bij het BKWI indienen https://bkwi.nl/over-bkwi/wat-doet-bkwi-met-mijn-gegevens/  
Heeft een burger inzagerecht in rapportages? Via WOB verzoek kunnen deze opgevraagd worden bij de betraffende organisatie