Q&A Archiveren

Vraag Antwoord Bron
Mag je (screen)prints uit Suwinet digitaal bewaren in bijvoorbeeld een eigen zaaksysteem? Wij faciliteren het printen van gegevens in Suwinet-Inkijk niet, omdat dit een AVG-risico op kan leveren (vergeten printjes). Of je screenprints mag maken van Suwinet-Inkijk is een afweging die je eigen organisatie intern moet maken.  
Mag je een print van Suwinet-Inkijk meegeven aan de betreffende klant? Nee, dat mag niet, omdat dit een AVG-risico op kan leveren (vergeten printjes)  
Is het toegestaan gegevens uit Suwinet te kopiëren en bijvoorbeeld in rapportages te verwerken? Dit moet binnen je eigen organisatie bepaald worden.   
Mogen gegevens (bijvoorbeeld loongegevens) uit Suwinet worden opgeslagen in het klantdossier van een van de ketenpartners Dit moet binnen je eigen organisatie bepaald worden.   
Voor de in- en externe controles (accountants) moeten pagina's uit Suwinet in te zien zijn in ons digitale archief, dus terughoudendheid met printen is wat lastig. Is het mogelijk om de benodigde pagina digitaal te uploaden naar ons digitale archief? UWV hanteert deze methode al en is dus technisch mogelijk. Het zal onderzocht moeten worden of dit ook bij andere partijen kan. Wensen hiervoor binnen de eigen organisatie   
Mogen er screenshots/printjes bijgevoegd worden bij het betreffende werkproces als bewijsmateriaal waarop je een besluit baseert? Dit moeten binnen je eigen organisatie bepaald worden.