Q&A Algemeen

Vraag Antwoord Bron
Waar staat de afkorting BKWI voor? BKWI staat voor: Bureau Keteninformatiesering Werk en Inkomen  
Kan het webinar teruggekeken worden op een later moment? Het webinar online  
Bevat Suwinet-Inkijk gegevens en heeft BKWI/ Suwinet invloed op de getoonde gegevens? Suwinet bevat geen gegevens, maar distribueert gegevens rechtstreeks van de bron. Deze gegevens worden via Suwinet getoont aan een bevrager. BKWI en Suwinet hebben dan ook geen invloed op de getoonde gegevens. Suwinet-Inkijk levert enkel de gegevens waarop een afnemer recht heeft op basis van de doelbinding. Dus nooit meer dan wettelijk mag. Welke gegevens elke gebruiker/rol ziet wordt vervolgens binnen de organisatie zelf bepaald.  
Is over de vernieuwde Inkijk nog gesproken om die toe te voegen voor rmc ? Het is de bedoeling dat de RMC's in 2022 overgaan op de nieuwe versie van Suwinet-Inkijk RMC
RMC? Ben niet bekend met deze afkorting. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten  
Waar kunnen we dit wijzigingsverzoek indienen? Wijzigingsverzoeken kunnen via jullie eigen gebruikersadministratie/servicedesk ingediend worden bij jullie vertegenwoordiger in het wijzigingsoverleg (voor GSD's bijvoorbeeld VNG realisatie, voor UWV de afdeling Gegevensdiensten)  
Als je je eigen gegevens wilt raadplegen dan kan dat via mijnoverheid; een soort evenknie van SUWINET? mijnoverheid is inderdaad een soort evenknie van Suwinet voor de eigen gegevens. Op mijnoverheid.nl kun je inzien welke gegevens van jou bekend zijn bij de overheid.  
Bestaat er een document voor gemeenten waarmee de uitleg gegeven wordt wanneer je welke gegevens mag opvragen? Op bkwi.nl zijn een aantal handreikingen van VNG realisatie voor het gebruik van Suwinet-Inkijk te vinden https://bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-autorisatie/overzicht-autorisaties-op-suwinet-inkijk-voor-gsd-v20201015/   
Goedemorgen, in het besef dat verantwoordelijkheid voor een integer gebruik primair bij de gebruikende organisatie ligt, vraag ik mij af of de toeslagenaffaire impact heeft gehad op BKWI als data transporteur. Heeft dit geleid tot een intern gesprek of ongemak bij BWKI? BKWI is constant bewust van de gevoeligheid die er is rondom persoonsgegevens. We zijn dus constant bezig met bronnen en afnemers naar een zo zorgvuldig en veilig gebruik van de gegevens. Hoe de gegevens uiteindelijk gebruikt worden in besluitvormingstrajecten is aan de afnemer.  
Hoe lang worden raadplegingen bewaard? Bijv. iemand checkt mijn bsn nummer. Alle raadplegingen worden 18 maanden bewaard.   
Ik hoorde de Inspectie SZW genoemd worden, in welke context moet ik dit zien? iSZW is een van onze afnemende partijen, zij maken dus ook gebruik van Suwinet-Inkijk  
Is er een mail adres die benaderd kan worden als er bij inloggen of veranderen wachtwoord een fatale fout ontstaat?? In 1e instantie dient hiervoor de applicatiebheerder/servicedesk van de eigen organisatie benaderd te worden. Eventueel kan deze medewerker contact opnemen met de helpdesk van BKWI (Suwidesk).  
Is het nodig dat nieuwsberichten ook naar de security officer gaan? Deze logt mogelijk niet in op Suwinet-Inkijk. Wanneer je nieuwsberichten van BKWI of de BKWI suwidesk wilt ontvangen, kun je dit aangeven bij de Suwidesk.  
Kunnen we ergens een overzicht vinden van welke gegevens aan een functierol gekoppeld zijn? Dus wat mag een medewerker zien op basis van zijn functie/wettelijke taak? Het is mogelijk om hiervoor een lijst op te vragen. Het is (nu nog) geen standaard functionaliteit dus het zal even duren (een paar dagen) voor je deze lijst krijgt, maar het is zeker mogelijk. Deze aanvraag kun je doen via de Suwidesk  
Wat wordt bedoelt met IOA? In de slide staat PW, IOAW en IOA; wordt hiermee IOAZ bedoeld maar is dit niet goed vermeld op de slide? Klopt moet IOAZ zijn