Q&A Actualiteit

Vraag Antwoord Bron
Op welke momenten wordt Suwinet bijgewerkt en hoe lang duurt het voordat iets in Suwinet is bijgewerkt? Suwinet geeft op elk moment de laatste bekende stand van zaken bij de bron door. Zodra een bron een gegeven heeft geupdatet, zullen wij deze ook direct doorgeven bij de eerstvolgende bevraging. Bron
Hoe actueel zijn de gepresenteerde gegevens? De gegevens zijn zo actueel als de gegevens bij de bron zijn. Wij geven deze rechtstreeks door Bron
Hoe kan het dat Suwinet soms een ander adres heeft dan de BRP In principe geven we het adres door dat bij BRP staat geregistreerd. Er zijn een aantal gevallen waar dit niet gebeurt. ALS BRP niet beschikbaar is tonen we geen ander adres. Alleen Gem.Burgerzaken zien adressen uit een andere bron. BRP
Als een adres in het rood staat vermeld, is er dus een onderzoek vanuit de gemeente bezig naar dit adres. Hoe kan ik weten dat dit is afgerond? En als het niet klopt, komt hier dan een melding van? Als de gemeente het onderzoek eindigt dan kan het zijn dat het adres goed is en wijzigt er niets. Is het adres niet goed, dan kan de gemeente dat wijzigen en komt dat adres in Suwinet-Inkijk terug. Wij krijgen hier geen melding van vanuit BRP omdat BKWI alleen gegevens toont vanuit de bron en zelf niks wijzigt.  BRP
Hoe lang duurt het voordat een BSN in het doelgroepregister zichtbaar is in Suwi wanneer de praktijkroute is uitgevoerd? UWV is de bron van het Landelijk Doelgroepregister. Deze wordt maandelijks met UWV gegevens bijgwerkt. Doelgroep
Een bron is de KvK. Uit ervaring blijkt dat deze gegevens vaak achterlopen bij de actuele gegevens welke ik rechtstreeks opvraag op de site van de KvK, wat is daarvan de reden? In principe worden de KvK gegevens wekelijks bijgewerkt met een update vanuit KvK. Op dit moment wordt er gewerkt aan een directe koppeling met het KvK. KVK
Als ik het goed begrijp, kunnen de inkomsten alleen getoond worden, als deze al door de werkgever doorgegeven zijn aan de Belastingdienst. Betekent dit dat het soms wel 2 maanden kan duren voordat de inkomsten van de maand oktober 2021 zichtbaar zijn, omdat het moment van doorgeven van de werkgever leidend is? Het is inderdaad zo dat de inkomsten soms tot 2 maanden achterlopen. Gelukkig is de vertraging hierin de laatste jaren minder geworden. Maar in principe kan dit wel.
De loonaangifte moet je uiterlijk in de maand na de maand doen. Dat is wat anders dan 4 tot 6 weken. Maar wisten jullie dat ± 50% al aangifte doet na de betaling rond de 25e en dus in dezelfde maand al aangifte doet. En ± 80% is binnen op de 15e van de maand volgend op de maand waarover aangifte moet worden gedaan, dus binnen 2 weken.
Polis
Jullie tonen de gegevens, maar er is geen check op de juistheid van de loonaangifte? Dat betekent als je op verschillende momenten van een werknemer het salaris wil checken, dit kan verschillen omdat een werkgever het met terugwerkende kracht herstelt? Het klopt dat wij de gegevens niet controleren. We vragen gegevens op bij de bronnen en geven die zonder te checken door. Wanneer er later weer gegevens opgevraagd worden en er zijn wijzigingen/herstel met terugwerkende kracht geweest, dan kan een ander resultaat worden getoond. UWV
Hoe actueel zijn de gegevens van UWV in Suwinet? Wij geven door wat er bij de bron bekend is. Hoe actueel de gegevens zijn, ligt aan de bron, dit kan verschillend zijn.  UWV
Onder tabblad arbeid/uitkering staat de reden einde arbeidsovereenkomst regelmatig gevuld. Hoe betrouwbaar is deze informatie? En van welke partij komt deze informatie? De bron is de werkgever die dit via de Loonaangifte doorgeeft. UWV
Als we een adresonderzoek starten en bsn ingeven krijgen we regelmatig: geen gegevens beschikbaar. Wat houdt dat in? Personen staan wel ingeschreven in de BRP. Gegevens voor adresonderzoek worden geleverd door UWV. De klant is niet bekend bij het UWV.  UWV
Een aangetoond gefingeerd dienstverband kan alleen door Wgr worden verwijderd. Als dat niet gebeurd blijft deze meegeteld voor arbeidsverleden/ uitkeringsrechten WW. Kan deze ook rood worden gezet of gevlagd ?
Maar als de werkgever (WGR) dat niet doet blijft de klant er altijd voordeel van houden dus. Het is niet zo dat de BD o.g.v. een onderzoek door UWV deze inkomstenrelatie dan bijvoorbeeld rood kan laten weergeven ? Dan zou tot flinke besparing kunnen leiden
Het is voor BKWI niet mogelijk om gefingeerde dienstverbanden te herkennen. Ze moeten dus echt door de werkgever verwijderd worden. Dan worden ze ook niet meer getoond. UWV
Er worden regelmatig werkgevers getoond waar client allang niet meer werken. Wordt er een opschoning gedaan, of ligt dat bij een andere partij ? BKWI geeft enkel de gegevens door zoals deze bij de authentieke bron geregistreerd staan. Opschoning dient dus altijd plaats te vinden bij de bron. UWV
Door wie wordt melding Doelgroep register geleverd en hoe lang duurt het voordat het ik Suwinet zichtbaar is? UWV is de bron van het Landelijk Doelgroepregister. Deze wordt maandelijks met UWV gegevens bijgwerkt. UWV