Whitelist (beperking toegang)

Onderstaande informatie is bestemd voor gemeenten.

Whitelist

De whitelist is een onderdeel van het programma Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet. Meer informatie over de implementatie en de ondersteuning die u kunt krijgen vanuit KING/VNG.

  • Wat is een whitelist?

Organisaties kunnen bij het opvragen van gegevens in Suwinet-Inkijk een ‘filter’ gebruiken dat regelt dat hun medewerkers alleen gegevens op kunnen vragen van de burgers die tot hun werkvoorraad (klantenbestand) behoren. Meer informatie hierover staat in het document Onderhouden Werkvoorraad.

Het beheer van de whitelist ligt tijdelijk bij BKWI. In de toekomst is het wenselijk dat het beheer bij de gemeenten zelf komt te liggen.

Aan- en afmelden voor de whitelist kan via de 'standaardbrief aan- en afmelding whitelisting'.

Veilig gebruik van Suwinet
Nazorg vanuit BVGS