Hulpmiddelen voor bewustwordingsprogramma's veilig omgaan van persoonsgegevens


Vanuit het programma Borging Veilige gegevensuitwisseling via Suwinet hebben UWV, SVB, VNG, Divosa en BKWI gezamenlijk diverse middelen ontwikkeld om gebruikers bewust te maken van het integer omgaan met persoonsgegevens.

Hieronder vindt u diverse voorbeelden zoals cartoons en video's die op een leuke manier het onderwerp veilig gebruik van persoonsgegevens onder de aandacht brengen.

Briefing awareness programma “Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet”


Posters

Rechts ziet u 3 posters. Deze kunt u downloaden en gebruiken tijdens de bewustwordingscampagnes. U kunt de posters ophangen, of de pdf gebruiken tijdens bijeenkomsten.

Cartoons

Sluit altijd uw computer of scherm af als u uw werkplek verlaat

U heeft geheimhoudingsplicht. neem geen gegevens van burgers mee naar huis

Kijk uit met openbare WiFi