Nazorg programma Borging veilige gegevensuitwisselingen via Suwinet (BVGS)

Vanuit het programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet hebben VNG, UWV, SVB, Divosa en BKWI gezamenlijk allerlei initiatieven ontwikkeld om Suwinet en het gebruik van Suwinet nog veiliger te maken.

Na een periode van voorbereiding en uitwerking is de implementatie van de maatregelen en oplossingen in augustus 2016 gestart. Het implementatieteam BVGS heeft gemeenten ondersteund en gefaciliteerd om oplossingen te implementeren en te borgen in de organisaties. Conform planning is het implementatieteam BVGS augustus 2017 gestopt.

Oplossingen en materialen vanuit BVGS

Vanuit BKWI bieden wij u met deze pagina de informatie die is voortgekomen uit BVGS. In de linkerkolom ziet u diverse pagina's met oplossingen en materialen. Waar nodig verwijzen wij naar andere documenten op bkwi.nl

Veilig gebruik van Suwinet
Nazorg vanuit BVGS

Suwinet in 20 vragen