Hoofd Ontwikkeling

BKWI zoekt een Hoofd Ontwikkeling

 • Standplaats: Utrecht
 • Salaris: maximaal 7848 euro

BKWI werkt als een apart en herkenbaar organisatieonderdeel van UWV in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We zijn een gegevensknooppunt binnen het SZW-domein. We bevorderen de samenwerking tussen overheidsorganisaties.

Zo zorgen wij ervoor dat gegevens over burgers en bedrijven door deze organisaties gedeeld worden op een snelle, makkelijke en veilige manier; binnen een paar seconden een digitaal klantdossier op maat. Hierdoor ervaren burgers betere dienstverlening door de overheid.

BKWI is innovatief in oplossingen en maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande kennis, voorzieningen en informatie. Hergebruik van bestaande voorzieningen is voordelig en efficiënt. We leveren betrouwbare en veilige producten. We werken met moderne methodes in goede afstemming met onze ketenpartners, zodat we snel kunnen schakelen in alle fases van het proces.  We investeren in vakmanschap en versterken onze organisatie. We investeren in innovatie om ook in de toekomst goede en efficiënte dienstverlening mogelijk te maken.

Door sterke groei van de organisatie als gevolg van uitbreiding van de dienstverlening is een nieuwe afdeling Ontwikkeling ontstaan. Hiervoor zijn we op zoek naar een nieuw afdelingshoofd. De afdeling Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van software (tooling) en de overdracht naar de afdeling Beheer & Ontwikkeling. De afdeling – waarbinnen drie ontwikkelteams actief zijn – ontwikkelt kwalitatief hoogwaardige software.

De multidisciplinaire ontwikkelteams zijn op een zodanige wijze ingericht dat ze ook in staat zijn om dit proces zelfstandig te realiseren. De afdeling telt circa 30 medewerkers bestaande uit productbeheerder, scrummaster, ontwerper, (sr.) applicatieontwikkelaar, principal ontwikkelaar, (sr.) testengineer en Solution- en Projectarchitect.

Wat ga je doen

Als Hoofd Ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor het realiseren en beschikbaar stellen van nieuwe producten en diensten binnen een efficiënt en effectief voortbrengingsproces van software. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van bestaande producten binnen de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (Suwinet) en ten behoeve van de schuldenketen. Dit alles op basis van een agile werkproces.

Je rapporteert direct aan de directeur BKWI. Samen met het hoofd Beheer en Ontwikkeling, het hoofd Relatie- en Productbeheer en het hoofd Bedrijfsbureau vorm jij het managementteam en draag je bij aan de beleidsvorming van BKWI.

Van jou wordt een voorbeeldrol verwacht voor de eigen medewerkers in gedrag, omgangsvormen en werkwijze (doel- en resultaatgericht). Het vormen en succesvol neerzetten van de nieuwe afdeling Ontwikkeling vraagt goede leiderschapskwaliteiten om de veranderingen goed te verankeren in de organisatie.

Daarbij liggen de volgende uitdagingen voor:

 • Vormgeven aan proces en werkwijzen om structureel te komen tot een goede samenwerking tussen de afdelingen, waarbij een gedegen overgang van de opdracht vanuit Relatie- en Productmanagement tot een gedegen overdracht aan de afdeling Beheer en Ontwikkeling centraal staat;
 • Vormgeven, samen met de andere MT-leden, aan het strategisch personeelsplan, met als belangrijkste taak het aantrekken van mensen in een krappe arbeidsmarkt en het boeien en binden van de zittende medewerkers.
 • De nieuwe afdeling - bestaande uit capabele en vakkundige junior en senior medewerkers – verder doorontwikkelen zodat de gewenste synergie en efficiency doelen worden gehaald. Van jou wordt hierin een actieve en coachende rol verwacht.

Wie ben jij

Jij bent een leidinggevende met een groot empathisch vermogen, een mensgerichte coachende stijl en in staat effectieve resultaten te behalen. Als persoon ben je stevig maar ook verbindend naar de overige leden van het MT, de medewerkers, stakeholders en de leveranciers. 

Tevens beschik je over:

 • Academisch werk- en denkniveau met een goed analytisch vermogen
 • Een visie op softwareontwikkeling
 • Affiniteit met en ervaring in een IV-omgeving
 • Ervaring met het leidinggeven aan professionals, bij voorkeur via agile methode
 • Affiniteit met innovatie en innovatieve werkwijzen

Naast de algemene UWV-competenties van klantgericht, resultaatgericht en samenwerken, vraagt deze functie ook omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming en kwaliteitsgerichtheid.

Het hoofd Ontwikkeling kiest in zijn of haar handelen de juiste balans in de thema’s uit het UWV leiderschapsprofiel:

 1. Onafhankelijk én politiek bestuurlijk sensitief
 2. Eén UWV én eigen organisatieonderdeel
 3. Mens- én zaakgericht
 4. Ontwikkelen én sturen
 5. Innoveren én stabiliseren

Arbeidsvoorwaarden

UWV biedt een aantrekkelijk werkklimaat waarin de ontwikkeling van zijn medewerkers centraal staat. Het HRM-beleid krijgt vorm binnen een dynamische organisatie waarin iedere professional de ruimte krijgt voor autonomie en vrijheid. Op deze wijze draagt het bestuur maximaal bij aan de zeer gewenste diversiteit, inclusiviteit en een werkklimaat waarin iedere medewerker maximaal gelegenheid krijgt te groeien binnen haar/zijn eigen functie.

De functie is ingeschaald in functiegroep 13 conform CAO UWV met een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Het aanbod is afhankelijk van je ervaring en profiel.

Procedure

Heb je nog vragen? Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

 • Gerhard Hagedoorn, Directeur BKWI, bereikbaar via 06 11 28 21 68of via mail ghagedoorn@bkwi.nl.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met:

Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces, tevens kunnen openbare social media geraadpleegd worden. Referenties worden uitsluitend ingewonnen na overleg met en toestemming van de sollicitant.

Wanneer deze vacature je aanspreekt stuur dan je je brief met motivatie en CV, uiterlijk 9 september 2022 naar ghagedoorn@bkwi.nl.