releasebrief concept 22...

ss

sss

Actuele whitelist-rapportage online opvraagbaar

Enkele daartoe bevoegde medewerkers van een gemeente kunnen maandelijks een rapportage opvragen over het gebruik van de whitelist. Hiermee kan gecontroleerd worden of het gebruik van opvragen gegevens op een juiste manier gebeurt.

De wens van de gemandateerden was om deze rapportage zo snel mogelijk op te kunnen vragen over een bepaalde week.

Deze wens is nu gerealiseerd en de gemandateerde moet nu bij periode een week kiezen in plaats van een maand en krijgt dan de rapportage over de gekozen week.

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk