releasebrief concept 22...

ss

sss

Wijzigingen Loonaangifte 2022

 • Arbeidsvoorwaardenbedrag (AVWB)

Per 1-1-2022 komen twee nieuwe gegevens beschikbaar:

 • Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag
 • Opname arbeidsvoorwaardenbedrag

Deze Arbeidsvoorwaardenbedragen zijn door de werkgever aan de werknemer toegekende en in geld uitgedrukte loonbestanddelen.

Vanaf 1-1-2022 worden de ‘Opgebouwde recht extra periode salaris’ en ‘Extra periode salaris’ niet meer in de Loonaangifte opgenomen. Deze zijn onderdeel geworden van het Arbeidsvoorwaardenbedrag, maar worden nog wel als historisch gegeven geleverd.

In Suwinet-Inkijk zijn naast de kolommen m.b.t. Extra periode salaris (EPS) de kolommen AVWB en Opgebouwde AVWB toegevoegd.

Dus alle partijen die binnen Suwinet-Inkijk EPS gegevens hebben, zullen binnenkort ook de AVWB kolommen zien en vanaf eind januari de AVWB gegevens krijgen.

 • Codelijsten

Met de wijziging Loonaangifte 2022, worden ook enkele wijzigingen toegepast in de codelijsten, zodat de codes goed vertaald worden naar gegevens. De volgende wijzigingen zullen vanaf 1-1-2022 gelden.

Code 'reden einde arbeidsovereenkomst' krijgt twee nieuwe codes:

 • Code 05 – Opzegging door de werkgever wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV
 • Code 06 – Opzegging door de werkgever wegens bedrijfseconomische redenen met toestemming van UWV

Code 'incidentele inkomstenvermindering' krijgt één nieuwe code:

 • Code K – Kindverlof

Bij de Code 'Fase indeling WFZ (Wet Flexibiliteit en Zekerheid)' zijn de volgende codes gewijzigd:

 • Code 01 - Fase 1 (met uitzendbeding) => Fase 1-2 met uitzendbeding
 • Code 41 - Fase 1 zonder uitzendbeding => Fase 1-2 zonder uitzendbeding
 • Code 43 - Fase 1 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting => Fase 1-2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting”

Code 'aard arbeidsverhouding' krijgt vier nieuwe codes:

 • Code 21 – WSW beschut werk
 • Code 22 – WSW detachering bij reguliere werkgever
 • Code 23 – WSW begeleid werk
 • Code 24 – Participatiewet beschut werk

Beschikbaarheid Whitelist voor gemeenten die gebruik maken van de Wgs

De gemeenten die de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) uitvoeren kunnen gebruik gaan maken van een whitelist.

Het gebruik van een whitelist (een filtermechanisme) is een manier om het raadplegen van gegevens van burgers via Suwinet-Inkijk te beperken tot de burgers waarmee de gemeente een dienstverleningsrelatie heeft. De BSN’s van deze burgers staan op die whitelist. Iedere bevraging wordt ‘langs’ deze lijst gehaald.

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk