Releasebrief 22.05

Releasebrief 22.05

Donderdag 19 mei staat release 22.05 van de Services Suwinet en BVV gepland. De Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 20 mei zijn de Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 22.05 bevat twee algemene wijzigingen.

Code 46 Verblijfstitel toegevoegd: met ingang van 12 mei opgenomen in de BRP

Code 46 geeft aan dat de ingeschrevene een beroep gedaan heeft op de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Deze richtlijn is Europees vastgesteld en zorgt ervoor dat de persoon in kwestie de beslissing op zijn of haar aanvraag in Nederland mag afwachten. Arbeid in loondienst is toegestaan.

Sinds begin maart worden Oekraïense staatsburgers en mensen die met een verblijfsvergunning in Oekraïne verbleven, opgevangen in Nederland en ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) met code 30. Vanaf 12 mei worden zij met een nieuwe verblijfstitelcode, code 46, ingeschreven.

Van alle personen die al voor 12 mei zijn ingeschreven in de BRP wordt code 30 vervangen door code 46. Dat is geautomatiseerd gebeurd in het weekend van 14 en 15 mei.

Einde gegevensbron Graydon; gegevens niet meer te raadplegen via Suwinet-Inkijk

Uiterlijk 1 juni 2022 worden de gegevens van Graydon verwijderd uit het Suwi Bedrijvenregister. Ook wordt de ‘disclaimer’ met betrekking tot deze gegevens verwijderd.

In januari jl hebben we onderstaand bericht geplaatst in de Releasebrief. Ook via andere kanalen is dit bericht verspreid.

Suwi Bedrijvenregister (SBR) gestopt met gegevensbron Graydon

BKWI biedt via Suwinet-Inkijk en Suwinet-Inlezen de mogelijkheid om gegevens in te zien uit het Suwi Bedrijvenregister (SBR). Dit register is gevuld met gegevens vanuit twee bronnen: Het Handelsregister van de KvK en Graydon (voorheen MarktSelect). Vanaf 1 januari worden gegevens uit Graydon niet meer vernieuwd.

Graydon-gegevens na 1 januari 2022 niet meer vernieuwd

In overleg met de ketenpartijen is besloten om vanaf 1 januari 2022 de Graydon gegevens niet meer in te kopen en beschikbaar te stellen via Suwinet. Eind december hebben wij de laatste update ontvangen van Graydon. Vanaf heden worden de gegevens vanuit de bron Graydon niet meer geactualiseerd.

Consequentie

Vanaf 1 januari 2022 wordt het SBR alleen nog gevuld wordt met actuele KvK gegevens. Deze zullen zoals gebruikelijk wekelijks worden geüpdatet. De Graydon-gegevens, die maandelijks werden geactualiseerd, worden niet meer ververst en zullen dus verouderen. Ze blijven echter tot 1 juni 2022 nog wel zichtbaar in het SBR.

Na 1 juni 2022 zullen de inmiddels verouderde gegevens van Graydon worden verwijderd uit het SBR en zijn alleen de gegevens uit de bron KvK nog raadpleegbaar.

Geen Graydon-gegevens, wat nu?

De gegevens van Graydon waren met name een aanvulling op de contactgegevens van de organisatie (hoofd Personeelszaken, Hoofd ICT etc.), voor zover bekend bij Graydon. Deze gegevens zijn niet beschikbaar bij de KvK. Heeft u de gegevens nodig die voorheen via Graydon werden verstrekt? Informeer bij uw organisatie hoe u deze gegevens kunt raadplegen.

Klanttevredenheidsonderzoek Suwinet-Inkijk. Doet u mee?

Bent u gebruikersbeheerder van Suwinet-Inkijk óf raadpleegt u Suwinet-Inkijk en bent u werkzaam bij de SVB, UWV, DUO, Centraal Administratie Kantoor (CAK) of voert u in de functie van Schuldhulpverlener de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (wGS) uit?

Dan zijn wij geïnteresseerd in uw mening, want wij willen graag weten wat u van Suwinet-Inkijk vindt. Wat zijn uw ervaringen? Wat gaat volgens u goed en wat kan beter?

Uw mening is erg belangrijk; de resultaten helpen ons om Suwinet-Inkijk en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten op uw wensen. Onderzoeksbureau MWM2 voert dit onderzoek in opdracht van ons uit.

Doet u mee? Klik dan op de link Klanttevredenheidsonderzoek Suwinet-Inkijk 2022. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 4 minuten.

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk