Releasebrief 22.03

Releasebrief 22.03

Donderdag 24 maart staat release 22.03 van de Services Suwinet en BVV gepland. De Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 25 maart zijn ze weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 22.03 bevat 3 Algemene wijzigingen en 3 partijspecifieke wijzigingen

Extra toelichting bij Opleidingen (bron UWV)

Gegevens onder het blok ‘Opleidingen (bron UWV)’ zijn afkomstig van de burger zelf. De gegevens die zichtbaar zijn onder dit blok komen niet uit een authentieke bron. Om dit voor gebruikers duidelijk te maken is daarom de volgende disclaimer toegevoegd:

'Bovenstaande opleidingsgegevens zijn door de burger zelf aangeleverd aan UWV Werkbedrijf.'

Extra toelchting bron opleidingen uwv

Extra verduidelijking presentatie getallen

Getallen hoger dan 999,00 krijgen een extra punt zodat de leesbaarheid wordt vergroot. Waar voorheen 1000,00 stond, staat nu 1.000,00 en waar 3000000,00 stond staat nu 3.000.000,00.

Suwi Bedrijvenregister (SBR) gestopt met gegevensbron Graydon

BKWI biedt via Suwinet-Inkijk en Suwinet-Inlezen de mogelijkheid om gegevens in te zien uit het Suwi Bedrijvenregister (SBR). Dit register is gevuld met gegevens vanuit twee bronnen: Het Handelsregister van de KvK en Graydon (voorheen MarktSelect). Vanaf 1 januari 2022 worden gegevens uit Graydon niet meer vernieuwd.

Graydon-gegevens na 1 januari 2022 niet meer vernieuwd

In overleg met de ketenpartijen is besloten om vanaf 1 januari 2022 de Graydon gegevens niet meer in te kopen en beschikbaar te stellen via Suwinet. Eind december 2021 hebben wij de laatste update ontvangen van Graydon. Vanaf heden worden de gegevens vanuit de bron Graydon niet meer geactualiseerd.

Consequentie

Vanaf 1 januari 2022 wordt het SBR alleen nog gevuld wordt met actuele KvK gegevens. Deze zullen zoals gebruikelijk wekelijks worden geüpdatet. De Graydon-gegevens, die maandelijks werden geactualiseerd, worden niet meer ververst en zullen dus verouderen. Ze blijven echter tot 1 juni 2022 nog wel zichtbaar in het SBR.

Na 1 juni 2022 zullen de inmiddels verouderde gegevens van Graydon worden verwijderd uit het SBR en zijn alleen de gegevens uit de bron KvK nog raadpleegbaar.

Geen Graydon-gegevens, wat nu?

De gegevens van Graydon waren met name een aanvulling op de contactgegevens van de organisatie (hoofd Personeelszaken, Hoofd ICT etc.), voor zover bekend bij Graydon. Deze gegevens zijn niet beschikbaar bij de KvK. Heeft u de gegevens nodig die voorheen via Graydon werden verstrekt? Informeer bij uw organisatie hoe u deze gegevens kunt raadplegen.

Inmiddels is ook binnen Suwinet-Inkijk een melding geplaatst op de 1e pagina na het inloggen.

Melding stoppen Graydon

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk