Releasebrief 22.01

Releasebrief 22.01

Woensdag 19 januari staat release 22.01 van de Services Suwinet en BVV gepland. De Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Donderdag 20 januari zijn de Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 22.01 bevat 2 Algemene wijzigingen en 5 partijspecifieke wijzigingen.

Wijzigingen voor Dienst Justis

Arbeidsvoorwaardenbedrag (AVWB)

Per 1-1-2022 zijn twee nieuwe gegevens beschikbaar:

  • Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag
  • Opname arbeidsvoorwaardenbedrag

Deze Arbeidsvoorwaardenbedragen zijn door de werkgever aan de werknemer toegekende en in geld uitgedrukte loonbestanddelen.

Vanaf 1-1-2022 worden de ‘Opgebouwde recht extra periode salaris’ en ‘Extra periode salaris’ niet meer in de Loonaangifte opgenomen. Deze zijn onderdeel geworden van het Arbeidsvoorwaardenbedrag, maar worden nog wel als historisch gegeven geleverd.

In Suwinet-Inkijk zijn naast de kolommen met betrekking tot Extra periode salaris (EPS) de kolommen ‘AVWB’ en ‘Opgebouwde AVWB’ toegevoegd.

In enkele gevallen is de kolom ‘Opgebouwde AVWB’ afgekort naar ‘Opgeb. AVWB’.

Dus alle organisaties die via Suwinet-Inkijk EPS gegevens raadplegen, zullen ook de AVWB kolommen zien en vanaf eind januari de AVWB gegevens kunnen raadplegen.

Vanaf donderdag 20 januari zijn de nieuwe kolommen beschikbaar voor de GSD, IND, Dienst Justis en Inspectie SZW.

Omdat in enkele situaties de schermen breder zijn geworden dan het frame waarin het past, is er een schuifbalk toegevoegd, zodat de gegevens zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Hieronder een voorbeelden van de nieuwe kolommen:

Inkomstenopgave Dienst Justis

 

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk