Releasebrief 22.01

Releasebrief 22.01

Woensdag 19 januari staat release 22.01 van de Services Suwinet en BVV gepland. De Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Donderdag 20 januari zijn de Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 22.01 bevat 2 Algemene wijzigingen en 5 partijspecifieke wijzigingen.

Wijzigingen Loonaangifte 2022

 • Codelijsten

Met de wijziging Loonaangifte 2022, worden ook enkele wijzigingen toegepast in de codelijsten, zodat de codes goed vertaald worden naar gegevens. De volgende wijzigingen gelden sinds 1 januari 2022.

Code 'reden einde arbeidsovereenkomst' krijgt twee nieuwe codes:

 • Code 05 – Opzegging door de werkgever wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV
 • Code 06 – Opzegging door de werkgever wegens bedrijfseconomische redenen met toestemming van UWV

Code 'incidentele inkomstenvermindering' krijgt één nieuwe code:

 • Code K – Kindverlof

Bij de Code 'Fase indeling WFZ (Wet Flexibiliteit en Zekerheid)' zijn de volgende codes gewijzigd:

 • Code 01 - Fase 1 (met uitzendbeding) => Fase 1-2 met uitzendbeding
 • Code 41 - Fase 1 zonder uitzendbeding => Fase 1-2 zonder uitzendbeding
 • Code 43 - Fase 1 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting => Fase 1-2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting”

Code 'aard arbeidsverhouding' krijgt vier nieuwe codes:

 • Code 21 – WSW beschut werk
 • Code 22 – WSW detachering bij reguliere werkgever
 • Code 23 – WSW begeleid werk
 • Code 24 – Participatiewet beschut werk

Suwi Bedrijvenregister (SBR) gestopt met gegevensbron Graydon

BKWI biedt via Suwinet-Inkijk en Suwinet-Inlezen de mogelijkheid om gegevens in te zien uit het Suwi Bedrijvenregister (SBR). Dit register is gevuld met gegevens vanuit twee bronnen: Het Handelsregister van de KvK en Graydon (voorheen MarktSelect). Vanaf 1 januari worden gegevens uit Graydon niet meer vernieuwd.

Graydon-gegevens na 1 januari 2022 niet meer vernieuwd

In overleg met de ketenpartijen is besloten om vanaf 1 januari 2022 de Graydon gegevens niet meer in te kopen en beschikbaar te stellen via Suwinet. Eind december hebben wij de laatste update ontvangen van Graydon. Vanaf heden worden de gegevens vanuit de bron Graydon niet meer geactualiseerd.

Consequentie

Vanaf 1 januari 2022 wordt het SBR alleen nog gevuld wordt met actuele KvK gegevens. Deze zullen zoals gebruikelijk wekelijks worden geüpdatet. De Graydon-gegevens, die maandelijks werden geactualiseerd, worden niet meer ververst en zullen dus verouderen. Ze blijven echter tot 1 juni 2022 nog wel zichtbaar in het SBR.

Na 1 juni 2022 zullen de inmiddels verouderde gegevens van Graydon worden verwijderd uit het SBR en zijn alleen de gegevens uit de bron KvK nog raadpleegbaar.

Geen Graydon-gegevens, wat nu?

De gegevens van Graydon waren met name een aanvulling op de contactgegevens van de organisatie (hoofd Personeelszaken, Hoofd ICT etc.), voor zover bekend bij Graydon. Deze gegevens zijn niet beschikbaar bij de KvK. Heeft u de gegevens nodig die voorheen via Graydon werden verstrekt? Informeer bij uw organisatie hoe u deze gegevens kunt raadplegen.

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk