Releasebrief 21.12

Releasebrief 21.12

Vandaag, dinsdag 21 december, staat release v.21.12 van de Services Suwinet en vBVV gepland. De Services zijn vandaag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Woensdag 22 december zijn de Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 21.12 bevat 1 Algemene wijziging.

Algemene wijzigingen

Wijzigingen Loonaangifte 2022

Onderstaande wijziging heeft betrekking op UWV, SVB, CAK en WGS Gemeenten.

Per 1 januari 2022 komen twee nieuwe gegevens beschikbaar:

  • Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag
  • Opname arbeidsvoorwaardenbedrag

Deze Arbeidsvoorwaardenbedragen zijn door de werkgever aan de werknemer toegekende, en in geld uitgedrukte, loonbestanddelen.

Vanaf 1 januari 2022 worden de ‘Opgebouwde recht extra periode salaris’ en ‘Extra periode salaris’ niet meer in de Loonaangifte opgenomen. Deze zijn onderdeel geworden van het Arbeidsvoorwaardenbedrag, maar worden nog wel als historisch gegeven geleverd.

In Suwinet-Inkijk zijn naast de kolommen met betrekking tot Extra periode salaris (EPS) de kolommen ‘AVWB’ en ‘Opgebouwde AVWB’ toegevoegd. In enkele gevallen is de kolom ‘Opgebouwde AVWB’ afgekort naar ‘Opgeb. AVWB’.

Alle partijen die binnen Suwinet-Inkijk EPS gegevens zien, zullen ook de AVWB kolommen zien en vanaf eind januari de AVWB gegevens zien.

Vanaf woensdag 22 december zijn de nieuwe kolommen beschikbaar voor UWV, SVB, CAK en WGS gemeenten.

Omdat in enkele situaties de schermen breder zijn geworden dan het frame waarin het past, is er een schuifbalk toegevoegd, zodat de gegevens zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Hieronder twee voorbeelden van de nieuwe kolommen:

Kolom SVB:

kolom svb

Kolom UWV:

kolom uwv

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk