Releasebrief 21.10

Releasebrief 21.10

Donderdag 14 oktober staat release v.21.10 van Suwinet Services & BVV Service gepland. Zowel Suwinet Services als BVV Service zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 15 oktober zijn de beide Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 21.10 bevat 2 Algemene wijzigingen en 1 Partijspecifieke wijziging, voor UWV.

Tonen van welkomstpagina voor vernieuwde versie van Suwinet-Inkijk

De wijziging geldt alleen voor gebruikers van de nieuwe versie van Suwinet-Inkijk.

Na het intoetsen van een BSN verschijnt na ‘Enter’ een welkomstscherm. Dit is het tabblad ‘Welkom’. Er worden in het veld naast het BSN-invulveld BSN, naam en geboortedatum van de persoon getoond ter controle.

‘Welkom’ is het eerste 'tabblad' dat beschikbaar is voor de gebruiker. Daarnaast verschijnen de reguliere tabbladen zoals Persoonsgegevens, Inkomstengegevens etc. Op deze manier wordt aandacht gevraagd voor het zorgvuldig gebruik van gegevens. Doel is om een bewuste keuze te maken welke gegevens u wilt raadplegen en nodig heeft voor de werkzaamheden die u moet uitvoeren.

Deze wijziging is nog niet van toepassing voor de SVB.

invoerveld bsn

welkomsttekst bsn

Schermen Demo Suwinet-Inkijk bijgewerkt

Na Release 21.10 is ook de Suwinet-Inkijk demo verder geoptimaliseerd. Zo werken de Zoekvelden weer goed en tonen ze de gevraagde gegevens. Ook werkt de pagina RMC weer.

Er moeten nu nog drie berichten worden aangepast zodat ook deze bevragingen gegevens teruggeven. Het b etreft reintegratie-gegevens vanuit GSD, Studiefinancieringsgegevens vanuit DUO en gegevens vanuit de Belastingdienst (via IB).

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk