Releasebrief 21.09

Releasebrief 21.09

Donderdag 2 september staat release v.21.09 van Suwinet Services & BVV Service gepland. Zowel Suwinet Services als BVV Service zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 3 september zijn de beide Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 21.09 bevat geen Algemene wijzigingen, maar wel twee partijspecifieke wijzigingen voor UWV en één voor gemeenten.

Aanpassing disclaimer Landelijk Doelgroepregister

Bij de presentatie van de gegevens vanuit het Landelijk Doelgroepregister wordt de volgende disclaimer getoond:

Als geen ‘Einddatum registratie doelgroepregister’ is weergegeven, dan is de verzekerde nog in het doelgroepregister opgenomen.
Als wel een ‘Einddatum registratie doelgroepregister’ is weergegeven, dan is de persoon nog in het doelgroepregister opgenomen tot de vermelde einddatum.”

Omdat uit de praktijk blijkt dat dit verwarring oplevert is gekozen voor een nieuwe tekst als uitleg:

“Deze persoon behoort tot de doelgroep banenafspraak.

U ziet hierboven op grond van welke grondslag(en) de persoon is geregistreerd in het doelgroepregister voor de banenafspraak.
Een einddatum achter een grondslag betekent slechts dat die grondslag beëindigd is. De registratie in het doelgroepregister blijft echter geldig; de persoon blijft behoren tot de doelgroep banenafspraak”

Hiermee wordt voor de gebruikers meer duidelijkheid gecreëerd.

GSD LDR

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk