Releasebrief 20.08

Suwinet Services 20.08

Donderdag 13 augustus staat release v.20.08 van Suwinet Services gepland. De Suwinet Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 14 augustus zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 20.08 bevat alleen 4 partijspecifieke wijzigingen voor UWV.

Aanpassen filter Kostendelerstoets

Na een melding dat er ten onrechte een Medebewoner werd gepresenteerd die buiten de leeftijdscategorie valt (tussen 21 en 40 jaar) is er een aanpassing doorgevoerd waardoor het filter nu weer goed werkt.

Aanpassen van Dossier identifier

In UWV taken kwam het sporadisch voor dat er geen gegevens (BSN, naam en geboortedatum) werden getoond achter ‘Dossier:’.

Daar waar dit voorkwam is dit aangepast en worden weer gegevens getoond, zoals in onderstaand voorbeeld.

Verwijderen van blanco pagina bij archiveren

Op verzoek van UWV is bij het archiveren vanuit Suwinet-Inkijk de ‘blanco’ pagina verwijderd. Hierdoor gaat één lege pagina minder in de archivering naar het elektronisch archief.

Aanpassen schrijfwijze ‘Re-integratie’

Op meerdere pagina's is in de titel de tekst ‘Re-integratie’ vervangen door ‘Reintegratie’. Hierdoor zijn alle titels gelijk getrokken.

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk