Releasebrief 20.04

Suwinet Services 20.04

Donderdag 23 april staat release v.20.04 van Suwinet Services gepland. De Suwinet Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 24 april zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 20.04 bevat alleen partijspecifieke wijzigingen; 2 voor de SVB en 3 voor UWV.

Aanpassing van de 3 tabbladen ‘Re-integratie en bemiddeling’, ‘Re-integratie’ en ‘Detailpagina Medebewoner‘ bij meerdere rollen

De re-integratiegegevens vanuit gemeenten worden geleverd via een nieuw bericht.

Nieuwe gegevens:

  • Arbeidsvermogen (in plaats van arbeidsvermogen onder WML)
  • Doel inzet voorzieningen
  • Registratienummer voorzieningen
  • Type voorziening

Nieuwe naam bloktitel:

  • De term ‘Re-integratie inzet’ wordt hernoemd naar ‘Re-integratie voorziening’

Verwijderde elementen

  • De Participatieladder is verwijderd, met daarbij de elementen:
  • Gegevenselement: Code trede op participatieladder
  • Gegevenselement: datum vaststelling trede op participatieladder
  • Adresgegevens Client Suwi verwijderen uit het bericht

Na deze wijzigingen ziet het scherm er als volgt uit:

Aanpassing tabel UWVWb registratie (bron UWV)

Op de 4 tabbladen ‘Re-integratie en bemiddeling’, ‘Re-integratie’, ‘Detailpagina Medebewoner‘ en ‘Dienstverlening re-integratie’ is bij meerdere rollen het blok ‘UWVWb registratie (bron UWV)’ aangepast.

Reden hiervoor is dat de beschikbare gegevens in twee aparte blokken werden gepresenteerd. Nu zijn alle gegevens overzichtelijk in één tabel in te zien.

Verbetering lay-out detailgegevens Inkomstenverhouding

De lay-out van de het blok Inkomstenopgaven is aangepast. De teksten boven de kolommen zijn ingekort, zodat alle kolommen op het scherm blijven passen. Door een eerdere aanpassing zijn de laatste 6 kolommen toegevoegd.

Deze tabel komt voor op het tabblad ‘Arbeid en uitkering’ bij ‘Inkomstenverhoudingen’ details en op het tabblad ‘Persoonsgegevens’ bij ‘Medebewoners’ details.

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk