Releasebrief 20.04

Suwinet Services 20.04

Donderdag 23 april staat release v.20.04 van Suwinet Services gepland. De Suwinet Services zijn die dag vanaf 18:00 uur niet beschikbaar. Vrijdag 24 april zijn de Suwinet Services weer beschikbaar voor alle gebruikers.
Release 20.04 bevat alleen partijspecifieke wijzigingen; 2 voor de SVB en 3 voor UWV.

Optimaliseren presentatie gegeven BRP ‘In onderzoek’

Gegevens vanuit de bron BRP die ‘In onderzoek’ zijn worden zodanig gepresenteerd dat ze opvallend zijn. Vanaf deze release zijn de gegevens ‘In onderzoek’ in rood gepresenteerd. Met de mouse-over wordt de omschrijving In onderzoek' weergegeven. Dit is gerealiseerd bij de gegevens op alle pagina’s en in de tabellen op de tabbladen ‘Persoonsgegevens’, ‘Verblijfsgegevens historisch’ en ‘Relaties’.

Adresgegeven ‘Soort’ vanuit BRP ten behoeve van rol IST

De wijziging betreft het historisch adresgegeven 'Soort' beschikbaar te stellen voor de taak IST in het blok Verblijfplaats. Het gegeven ‘Soort’ is in de tabel als kolom ‘Srt’ opgenomen. De kolom ‘Srt’ geeft aan of een adres een Domicilie- of Correspondentie adres is.

Dit blok is terug te vinden in het tabblad ‘Verblijfsgegevens historisch’ en ziet er als volgt uit.

De wijzigingen voor uw organisatie kunt u raadplegen via de menubalk